Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках

1. Питання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), вирішуються судом за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

2. Суд негайно розглядає подання державного виконавця без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 377 Цивільного процесуального кодексу України

1. На належні боржнику від інших осіб кошти, що знаходяться на рахунках в установах банків та інших фінансових установах, стягнення звертається державним виконавцем на підставі ухвали суду (ст. 53 Закону "Про виконавче провадження". Така ухвала постановляється судом на підставі звернення державного виконавця із поданням, погодженим із начальником відділу державної виконавчої служби.

2. Процесуальною формою вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, є його негайний розгляд за участю лише державного виконавця. Сторони та інші заінтересовані особи не повідомляються та не викликаються до суду. За результатами розгляду постановляється ухвала, на яку може бути подано апеляційну скаргу.