Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

1. У заяві повинно бути зазначено, про відновлення якого саме провадження просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження, якою саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник, хто конкретно і в якості кого брав участь у справі, місце проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати провадження, про місцезнаходження копій документів провадження або відомостей щодо них, поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне їх поновлення.

2. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у заявника або у справі.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 405 Цивільного процесуального кодексу України

1. Ч. 1 коментованої статті передбачає вичерпний перелік відомостей, які повинні міститися у заяві про відновлення втраченого судового провадження. Слід зазначити, що "вичерпність" цього переліку є процесуальною гарантією для заявника від необґрунтованого залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху, оскільки суд має таке право (залишати заяву без руху) лише у випадку недодержання вимог ч. 1 ст. 405 ЦПК.

У заяві повинно бути зазначено:

- про відновлення якого саме провадження просить заявник - N справи, вид провадження;

- чи було у справі ухвалено рішення по суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження;

- якою саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник;

- хто конкретно і в якості кого брав участь у справі;

- місце проживання чи місцезнаходження цих осіб;

- що відомо заявнику про обставини втрати провадження;

- про місцезнаходження копій документів провадження або відомостей щодо них;

- поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним;

- для якої мети необхідне їх поновлення.

2. До заяви додаються документи (наприклад, рішення, ухвали, судові повістки або повідомлення, інші документи, які вказують на наявність судової справи і збереглися у заявника) або їх копії. Посвідчення в установленому законом порядку копій таких документів не обов'язкове.