Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження

1. Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 404 Цивільного процесуального кодексу України

Заява за підсудністю подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

На нашу думку, якщо апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та постановив нове або закрив провадження у справі, заява повинна теж подаватися до суду першої інстанції, оскільки саме в цьому суді повинна зберігатися справа.