Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні

1. Особливості здійснення підприємницької діяльності на території України, на її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні іноземними юридичними особами, громадянами визначаються цим Кодексом та іншими законами України.

2. У разі якщо чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила щодо підприємництва, ніж ті, що передбачено законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору. Правила міжнародних договорів України, чинних на момент прийняття Конституції України, застосовуються відповідно до Конституції України в порядку, визначеному цими міжнародними договорами.

Коментар:

1. Законодавством України дозволяється здійснення підприємницької діяльності на території України, в тому числі на її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні, іноземними юридичними особами або громадянами. Зокрема, таке право передбачено Конституцією України, Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", коментованим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. За загальним правилом, на цих осіб поширюється режим національного законодавства України щодо здійснення підприємницької діяльності. Проте, безумовно діяльність таких суб'єктів регулюється і нормами спеціального законодавства. Наприклад, ст. 117 Кодексу визначаються особливості створення та діяльності на території України іноземних підприємств.

2. У частині 2 коментованої статті дублюється норма ст. 9 Конституції, якою передбачається, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Отже, якщо положення міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, містять положення, відмінні від положень національного законодавства України стосовно здійснення підприємницької діяльності, застосовуються правила міжнародного договору. Виключення з цього правила становлять міжнародні договори України, які вступили в законну силу до моменту прийняття Конституції України. Вони застосовуються відповідно до Конституції України в порядку, визначеному цими міжнародними договорами.