Стаття 49. Відповідальність суб'єктів підприємництва

1. Підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави.

2. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.

Коментар:

1. Набуття особою статусу суб'єкта підприємницької діяльності передбачає наділення її відповідним колом прав та обов'язків, обсяг яких визначається Господарським кодексом, іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами суб'єкта.

 

Зокрема, законодавством України передбачається цілий ряд обов'язків суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких обов'язок зареєструватися в якості суб'єкта підприємницької діяльності; у випадках і в порядку, встановлених законодавством, отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення певного виду підприємницької діяльності; сплачувати податки, збори та інші обов'язкові платежі тощо. Так, ч. 1 коментованої статті одним із обов'язків суб'єктів підприємництва передбачається не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави.

 

2. У випадку завдання суб'єктом підприємницької діяльності шкоди або збитків іншим суб'єктам підприємництва, державі, органам місцевого самоврядування тощо на підприємця покладається як майнова, так і інша, передбачена законодавством, відповідальність. Так, Господарський кодекс містить розділ 5, присвячений питанню відповідальності за правопорушення у сфері господарювання. Зокрема, до підприємця може бути застосований один із видів такої відповідальності залежно від характеру правопорушення (наприклад, відшкодування збитків, сплата штрафних санкцій, застосування до підприємця адміністративно-господарських санкцій тощо).