Стаття 70. Об'єднання підприємств

1. Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

2. За рішенням Кабінету Міністрів України або органів, до повноважень яких належить управління державними або комунальними підприємствами, можуть утворюватися об'єднання підприємств на умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

3. Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними господарської діяльності визначаються цим Кодексом, інші питання їх діяльності регулюються законодавством України.

Коментар:

Підприємства в Україні можуть здійснювати свою діяльність як самостійно, так і об'єднуючись з іншими підприємствами. Об'єднання виробничої, комерційної та іншої діяльності підприємств здійснюється на добровільних засадах, на підставі спільного рішення їх керівних органів. Об'єднання державних або комунальних підприємств створюються за рішенням Кабінету Міністрів України або органів, до компетенції яких входить управління такими підприємствами.

Докладніше про об'єднання підприємств дивись Главу 12 ГК та коментарі до її статей.