Стаття 92. Законодавство про господарські товариства

1. Порядок створення та порядок діяльності окремих видів господарських товариств регулюються цим Кодексом, Цивільним кодексом України та іншими законами.

Коментар:

Правове становище господарських товариств в Україні регулюється як загальними, так і спеціальними нормативно-правовими актами. До загальних нормативно-правових актів відносяться: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про господарські товариства". Нормами спеціального законодавства регулюється правове становище господарських товариств у певних галузях господарської діяльності. Зокрема, в галузі страхування - Законом України "Про страхування"; банківської діяльності - Законом України "Про банки і банківську діяльність"; біржової - Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" тощо. Крім того, порядок створення та діяльності окремих видів господарських товариств регулюється і підзаконними нормативно-правовими актами, наприклад, наказами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Національного банку України та іншими.