Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу)

1. Прибуток (доход), одержаний суб'єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності, а також суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) чи суми податку, несплаченого за прихований об'єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного бюджету в порядку, встановленому законом.

Крім того, з суб'єкта господарювання стягується у випадках і порядку, передбачених законом, штраф, але не більш як у двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторного порушення протягом року після застосування цієї санкції - у трикратному розмірі вилученої суми.

2. Перелік порушень, за які до суб'єкта господарювання застосовуються санкції, передбачені цією статтею, а також порядок їх застосування визначаються законами.

Коментар:

Однією з адміністративно-господарських санкцій є безоплатне вилучення прибутку (доходу).

Під поняттям "прибуток" у контексті даної статті слід розуміти:

- прибуток, одержаний суб'єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності;

- суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу);

- суми податку, не сплаченого за прихований об'єкт оподаткування.

Крім безоплатного вилучення прибутку (доходу), до суб'єкта господарювання - порушника правил ведення господарської діяльності у випадках і порядку, передбачених законом, застосовується штраф, сума якого не може перевищувати двократного розміру суми вилученого прибутку (доходу), а в разі повторного порушення протягом року після застосування санкції - трикратного розміру вилученої суми.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" N 334/94-ВР від 28.12.94 р. відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку в порядку та розмірах, установлених законом.

Відповідно до ст. 21 даного Закону суми виявленого прихованого (заниженого) прибутку та штрафи стягуються за весь період ухилення від сплати податків.

Частина друга коментованої статті вказує на те, що перелік порушень, за які до суб'єкта господарювання застосовуються безоплатне вилучення прибутку (доходу), а також порядок застосування даної санкції, встановлюються законом.

Законодавство України містить низку спеціальних нормативно-правових актів, які регулюють порядок безоплатного вилучення прибутку (доходу) суб'єкта господарювання за порушення ним правил здійснення певного виду господарської діяльності, а саме: Закон України "Про природні монополії", Закон України "Про телекомунікації", Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць" тощо.