Стаття 312. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні

1. За договором перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні перевезення здійснюється від вантажовідправника до вантажоодержувача двома або більше перевізниками різних видів транспорту за єдиним перевізним документом.

2. До договорів перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні застосовуються правила статті 307 цього Кодексу, якщо інше не передбачено транспортними кодексами чи статутами.

3. Відносини перевізників під час перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні та умови роботи перевалочних пунктів регулюються вузловими угодами. Порядок укладення вузлових угод встановлюється транспортними кодексами та статутами.

Коментар:

1. У залежності від того, які види транспорту беруть участь у перевезенні, прийнято визначати договори перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному, залізнично-автомобільному, водно-автомобільному, залізнично-водно-автомобільному сполученні.

Договір перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні є багатостороннім, відправнику та одержувачу протистоїть не один перевізник, а більше, вони визначаються співперевізниками. У цьому випадку кожен із них, приймаючи вантаж від попереднього перевізника, виконує свій обов'язок щодо його перевезення на певній ділянці шляху; обов'язок виникає з договору перевезення, укладеного первісним перевізником.

Укладення договору на перевезення у прямому змішаному сполученні характеризує комбінація зобов'язань. Під час укладення договору перевізник поряд з обов'язком доставити вантаж у пункт призначення набуває прав представника вантажовідправника і на підставі цього потім укладає від імені вантажовідправника договір з співперевізником. Таким чином, кожний наступний співперевізник, вступаючи у зобов'язання з попереднім перевізником, стає представником вантажовідправника.

Майнову відповідальність за незбереження вантажу, який перевозиться у прямому змішаному сполученні, несуть: сторона, яка подає вантаж до передачі його в пунктах перевалки; сторона, яка приймає вантаж після передачі вантажу в пунктах перевалки.

2. Перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні регулюються нормами Господарського і Цивільного кодексів України, транспортними статутами, правилами перевезення та іншими нормативними актами.

У Статуті залізниць України перевезенням вантажів у прямому змішаному сполученні присвячений розд. V, у Статуті внутрішнього водного транспорту - розд. VIII, а в Статуті автомобільного транспорту це питання врегульовано розд. VII. Вантажні перевезення у прямому змішаному сполученні не регулюються Кодексом торговельного мореплавства України та Повітряним кодексом України, проте знаходять своє регулювання у відповідних правилах перевезення вантажів.

3. Вузлова угода є господарсько-правовим договором, який регулює відносини перевізників під час перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні та умови роботи перевалочних пунктів.

Вузлова угода є таким видом договору, який регулює відносини перевізників щодо перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший, а тому посередньо розглядається поряд з договором перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні.

Вузлову угоду характеризують наступні правові ознаки: а) вона укладається між перевізниками поза участі в ній вантажовідправника і вантажоодержувача; б) укладення цієї угоди між перевізниками є обов'язковим в силу відповідних імперативних норм транспортних статутів та правил перевезення; в) вузлова угода регулює відносини, пов'язані з перевалкою вантажу, а не з його безпосереднім перевезенням.

Передача вантажів у пунктах перевалки здійснюється за передаточними відомостями. Сторона, яка передає вантаж, надає разом з вантажем стороні, яка приймає вантаж, передаточну відомість, на всіх примірниках якої сторони засвідчують виконання своїх обов'язків підписом та календарним штемпелем дня подання цих відомостей.