Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

1. Договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону.

2. Договори підряду на капітальне будівництво за участі іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, міждержавними угодами, а також особливими умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

1. Частина 1 коментованої статті встановлює, що договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються відповідно до загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, які затверджуються органом виконавчої влади Кабінетом Міністрів України. Проте такі загальні умови повинні відповідати нормам, встановленим ГК України, ЦК України, іншими Законам України у сфері капітального будівництва. Таким нормативно-правовим актом виступають Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою КМУ від 01.08.2005 р. Загальні умови відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України визначають порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво об'єктів), а також окремих комплексів чи видів робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів. Договори підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також цими Загальними умовами, іншими актами законодавства. Якщо у міжнародному договорі України, укладеному в установленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цими загальними умовами, застосовуються правила відповідного міжнародного договору (ч. 1 зазначених Умов).

Частина 2 зазначених Умов встановлює, що Загальні умови є обов'язковими для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників).

2. Відповідно до ч. 2 ст. 55 ГК України суб'єктами господарювання є іноземні юридичні особи, іноземці, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Договори за участю іноземних суб'єктів укладаються і виконуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, міждержавними угодами, а також особливими умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004 р. встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно з нормами ст. 5 Закону України "Про міжнародне приватне право" від 23.06.2005 р. сторони договору підряду на капітальне будівництво, в якому бере участь іноземний суб'єкт господарювання, у випадках, передбачених законом, можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин обрати право іншої країни, ніж право України. За ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладення договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладення договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при складенні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.