Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

1. За договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.

2. До відносин, що виникають у процесі виконання проектних та досліджувальних робіт, можуть застосовуватися положення статті 318 цього Кодексу.

3. Підрядник несе відповідальність за недоліки проекту, в тому числі виявлені в процесі його реалізації та експлуатації побудованого за даним проектом об'єкта.

4. У разі виявлення недоліків проекту підрядник зобов'язаний безоплатно переробити проект, а також відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.

5. Позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.

Коментар:

1. Проектування для капітального будівництва - процес створення проекту об'єкта капітального будівництва - є однією зі стадій інвестиційного процесу в області капітального будівництва.

Дослідження для капітального будівництва - процес підготовки (у ході комплексного вивчення природних умов району, площадки, ділянки, траси проектованого будівництва, місцевих будівельних матеріалів і джерел водопостачання) матеріалів, необхідних для розробки економічно доцільних і технічно обґрунтованих рішень для проектування і будівництва об'єктів.

Згідно з ч. 1 ст. 318 ГК України виконання роботи підрядником відбувається за завданням замовника. Завдання замовника визначає основні параметри об'єкта будівництва (призначення будинку, вимоги вогнестійкості конструкцій, довговічність будинку, технологічні процеси і т. д.), разом з тим детальна їх розробка відбувається в технічній документації на об'єкт будівництва, ще розробляється спеціалізованими проектувальними організаціями. За замовленням замовника така спеціалізована проектувальна організація розробляє проектну документацію відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови, яка потім затверджується замовником в установленому законом порядку.

Спеціалізована проектна організація повинна мати ліцензію відповідно до ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р.

Для розробки проектної документації замовник зобов'язаний надати проектній організації (яка надалі може бути і підрядником будівництва) необхідну інформацію, погодити з проектними організаціями графіки розробки і видачі документації. Крім того, замовник укладає договори на виконання необхідних для складення проектної документації проектно-дослідницьких, конструкторських, науково-дослідних та інших робіт і послуг; погоджує з проектними організаціями.

Проектна документація до її затвердження підлягає комплексній державній експертизі відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1269.

Зобов'язання щодо надання проектно-кошторисної документації лежить на замовникові, якщо інше не передбачено в договорі. Окрім визначення складу і змісту проектно-кошторисної документації сторони при укладенні договору повинні розподілити між собою зобов'язання щодо переліку документації та строку її надання.

2. Частина 2 коментованої статті встановлює, що за погодженням сторін до відносин, що виникають у процесі виконання проектних та досліджувальних робіт, можуть застосовуватися положення ст. 318 ГК України, яка містить основні положення договору підряду на капітальне будівництво, сам предмет, певні зобов'язання сторін, обов'язкові вимоги щодо такого виду договорів (див. коментар до ст. 318 ГК України).

3. У частині 3 коментованої статті міститься положення про відповідальність підрядника в разі виявлення недоліків. Така відповідальність виникає в разі, якщо підрядник розробляв вказаний проект будівництва. Так, підрядник несе відповідальність за недоліки проекту, в тому числі виявлені в процесі його реалізації та експлуатації побудованого за даним проектом об'єкта.

4. Частиною 4 коментованої статті встановлюються наслідки та міри відповідальності підрядника в разі виявлення недоліків проекту. У разі виявлення недоліків проекту підрядник зобов'язаний безоплатно переробити проект, а також відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.

5. Частиною 5 коментованої статті передбачається строк позовної давності, в межах якого особа може звернутися до суду з позовом про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту. Відповідно до положень цивільного законодавства України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю (ст. 256, ч. 1 ст. 258 ЦК України). Так, ч. 5 ст. 324 ГК України встановлені спеціальні строки позовної давності, що застосовуються до підрядних відносин у капітальному будівництві в разі відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, а саме: позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.