Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів

1. Ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними паперами, який безпосередньо або побічно володіє майном іншого торговця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом.

2. Торговець цінними паперами, який має ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів, не може безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом.

3. Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю:

цінними паперами власного випуску;

акціями того емітента, у якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу.

Коментар:

Коментована стаття зазначає ряд обмежень, встановлених для торговців цінними паперами. Частини 1 і 2 коментованої статті визначають, що торговець цінними паперами не може брати корпоративну участь у роботі іншого торговця цінними паперами у більшому розмірі, ніж це встановлено законом. Таким чином, законодавець визначив, що відповідні обмеження встановлюються лише нормативним актом рівня закону. На жаль, законодавець не зовсім вдало дав визначення такої корпоративної участі - "безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця". Якщо використовувати формальне тлумачення, то можна дійти висновку, що законодавець забороняє, наприклад, одному торговцю взяти в оренду ("володіння") автомобіль ("майно") у іншого торговця. Ситуацію трохи полегшує спеціальний закон - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", який визначає, що у статутному капіталі торговця цінними паперами частка іншого торговця не може перевищувати 10 відсотків (ст. 17). Крім того, слід мати на увазі, що у відповідності до положень ст. 11 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" у статутному фонді зберігача (діяльність, яку згідно з ч. 3 ст. 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" може провадити торговець цінними паперами) частка іншого зберігача, торговця цінними паперами, інвестиційної компанії та інших професійних учасників фондового ринку не може перевищувати п'яти відсотків. Отже, законодавець встановив два варіанти обмежень: для торговця, який здійснює діяльність зберігача, і для торговця, який не здійснює такої діяльності.

Частина 3 коментованої статті містить обмеження щодо об'єктів, торгівлю якими здійснює торговець цінними паперами. Зауважимо, що якщо торговець цінними паперами, здійснюючи дилерську діяльність, зокрема, придбав у власність акції одного емітента у розмірі понад п'ять відсотків статутного фонду, то зазначений торговець не може здійснювати з акціями такого емітента ні дилерську, ні брокерську діяльність, а також андеррайтингові операції.