Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів

1. У разі прийняття доручення на купівлю або продаж цінних паперів торговець цінними паперами зобов'язаний надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних паперів.

2. Торговець цінними паперами зобов'язаний надавати фондовій біржі інформацію щодо всіх укладених ним угод з цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі.

3. Спеціальні вимоги до укладення угод щодо цінних паперів встановлюються законом.

4. Особливості ведення бухгалтерського обліку, операцій з цінними паперами визначаються відповідно до закону.

Коментар:

Коментована стаття містить ряд загальних положень щодо укладення угод торговцями цінними паперами. Частина 1 встановлює для торговця зобов'язання щодо надання клієнтам "інформації" про курс цінних паперів. Ні Кодекс, ні інші закони не встановлюють, в якій формі - усній, письмовій - повинна бути подана така інформація. Також законодавчо не визначені ні обсяг такої інформації - це можуть бути котировки чи якийсь інший обсяг інформації, - ні її періодичність.

Частина 2 статті зобов'язує торговця інформувати обрану ним фондову біржу про всі укладені ним угоди.

Частина 3 статті визначає можливість встановлення спеціальних вимог до угод з цінними паперами, при цьому такі вимоги повинні зазначатися в законі. На сьогоднішній день законами України не встановлено спеціальних вимог, натомість ч. 4 ст. 656 ЦК визначає, що до договору купівлі-продажу цінних паперів застосовуються загальні правила про купівлю-продаж, якщо інше не випливає з їх суті.

Відповідно до ч. 4 коментованої статті Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.06.99 р. визначає особливості ведення фінансового обліку операцій з цінними паперами.