Стаття 362. Аудиторська діяльність

1. Аудиторською діяльністю визнається діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

2. Аудиторська діяльність регулюється цим Кодексом, законом про аудиторську діяльність та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Коментар:

В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів фінансового контролю, тобто аудиту. Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Аудиторську діяльність здійснюють аудитори (детальніше див. коментар до ст. 364 цього Кодексу). Згідно зі ст. 3 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг.

Система джерел правового регулювання аудиторської діяльності складається з таких документів:

- кодифікованих нормативних актів загальної сфери дії, таких як цей Кодекс та Цивільний кодекс;

- господарського законодавства, до системи якого входять нормативно-правові акти загальної сфери дії, що регулюють господарську діяльність і функціонування суб'єктів господарювання;

- спеціального нормативного акта - Закону України "Про аудиторську діяльність";

- підзаконних нормативних актів: постанови Національного банку України, розпорядження Комісії з регулювання ринків фінансових послуг, рішення Аудиторської палати України тощо.