Стаття 361. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі

1. Діяльність фондової біржі припиняється за умови, якщо кількість її членів протягом встановленого законом строку залишається меншою, ніж мінімальна кількість, визначена законом.

2. Діяльність фондової біржі припиняється в порядку, встановленому для припинення діяльності господарських товариств, якщо інше не передбачено законом.

Коментар:

Коментована стаття визначає загальні питання припинення діяльності фондових бірж, відсилаючи як до спеціального закону, так і до загальних норм чинного законодавства про припинення господарських товариств. Так, у відповідності з положеннями ч. 4 ст. 21 діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в разі коли кількість її членів стала менш ніж 20. А якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами - коли кількість членів такого об'єднання стала меншою ніж 20. Якщо протягом шести місяців нових членів не було прийнято, діяльність фондової біржі припиняється.

Припинення ж діяльності фондової біржі визначається відповідними нормами ст. 110 - 112 ЦК, Законів України "Про господарські товариства" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".