Стаття 62. Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу

1. Учасниками адміністративного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає коло осіб, які поряд з особами, які беруть участь у справі, є учасниками адміністративного процесу. Класифікація осіб, які є іншими учасниками адміністративного процесу, проведена з метою визначити (у наступних статтях КАСУ) роль кожної категорії цих осіб в адміністративному процесі та коло їхніх процесуальних прав і обов'язків.

Коло осіб, які є іншими учасниками адміністративного процесу

2. Осіб, які є іншими учасниками адміністративного процесу, умовно можна поділити на:

- осіб, які обслуговують адміністративний процес:

1) секретар судового засідання (стаття 63 КАСУ);

2) судовий розпорядник (стаття 64 КАСУ);

3) перекладач (стаття 68 КАСУ);

- осіб, які сприяють судовому розгляду:

4) свідок (стаття 65 КАСУ);

5) експерт (стаття 66 КАСУ);

6) спеціаліст (стаття 67 КАСУ).

3. У судовому розгляді завжди повинен брати участь секретар судового засідання. Участь інших категорій осіб, що зазначені вище, обумовлюється потребами розгляду кожної конкретної справи.