Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи

1. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

2. Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює можливість проведення ще однієї експертизи в адміністративному процесі у зв'язку з неповнотою, неясністю, необґрунтованістю, сумнівністю або суперечністю висновку попередньої експертизи з метою усунення цих недоліків.

Додаткова експертиза

2. Якщо висновок експерта буде визнано судом неповним або неясним, суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається, як правило, тому ж самому експерту (комісії експертів), а якщо це неможливо - то іншому експерту (комісії експертів).

Неповнота висновку може полягати у тому, що у висновку надано відповіді не на всі поставлені питання, або якщо необхідно одержати відповіді на додаткові питання, які не були задані. Неповнота висновку може бути обумовлена, зокрема, неуважністю експерта, недостатньою його компетентністю для відповіді на всі питання, або й некоректністю (незрозумілістю) самих питань.

Неясність висновку може проявлятися у надто узагальнених відповідях на питання, які містять недостатньо інформації про обставини (це може бути обумовлено і формулюванням питань), незрозумілістю відповідей на питання, оскільки для їх розуміння та оцінки необхідні спеціальні знання.

3. Додаткову експертизу доцільно призначати лише в тому разі, якщо неповноту чи неясність висновку експерт не зможе усунути своїм роз'ясненням, наданим у судовому засіданні (стаття 148 КАСУ), тобто додаткова експертиза потрібна у випадках, коли необхідно провести додаткові дослідження.

Проведення додаткової експертизи можна доручати як тому експерту (експертам), що проводив основну (первинну) експертизу, що більш доцільно, так і іншому експерту (експертам). Додаткову експертизу не слід доручати тому ж експерту, який визнав свою некомпетентність щодо відповідей на певні питання.

Повторна експертиза

4. Якщо є підстави припускати, що висновок експерта необґрунтований, або якщо він суперечить іншим матеріалам справи чи викликає сумніви в його правильності (наприклад, у разі розбіжності висновків експертів), суд може призначити повторну експертизу з тих самих питань.

5. З метою забезпечення об'єктивності нового дослідження проведення повторної експертизи обов'язково доручається іншому експертові чи експертам.

6. Висновок повторної експертизи не замінює висновку попередньої експертизи, а повинен досліджуватися і оцінюватися разом із ним, крім випадків, коли суд визнає висновок попередньої експертизи недопустимим (наприклад, у разі якщо експерт зобов'язаний був заявити собі самовідвід, але не зробив цього).