Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову

1. Клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

2. Відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, у будь-який час має право заявити клопотання про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим або скасування заходів забезпечення адміністративного позову. Таке клопотання розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення позивача та інших осіб, які беруть участь у справі.

3. Питання про забезпечення адміністративного позову, про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим або про скасування заходів забезпечення адміністративного позову, крім випадків, встановлених частинами першою і другою цієї статті, вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові таких питань.

4. Якщо у задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті заходи забезпечення адміністративного позову зберігаються до набрання постановою суду законної сили. Проте суд може одночасно з прийняттям постанови або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення адміністративного позову або заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим.

5. Виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти певні дії виконуються в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень.

6. Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює процесуальний порядок забезпечення адміністративного позову, а також порядок заміни способу та скасування заходів забезпечення адміністративного позову.

2. Процедура, визначена коментованою статтею, спрямована на оперативне вирішення питань щодо забезпечення адміністративного позову.

Порядок розгляду клопотання про забезпечення позову

3. Відповідно до частини першої коментованої статті суд у будь-якому випадку повинен розглянути клопотання позивача, третьої особи, або їхнього представника про забезпечення адміністративного позову не пізніше наступного дня після його надходження до адміністративного суду.

Якщо суд визнає клопотання обґрунтованим і обставини вимагатимуть термінового вжиття заходів забезпечення позову, суд негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про забезпечення цього позову (у цьому випадку суд може розглянути і вирішити це питання за участю особи, яка заявила клопотання). В інших випадках (коли клопотання є необґрунтованим або з ініціативи суду) питання про забезпечення адміністративного позову суд вирішує в судовому засіданні, яке проводиться в межах розумного строку з повідомленням осіб, які беруть участь у справі (частина третя коментованої статті). Питання про забезпечення адміністративного позову може бути вирішено також під час попереднього судового засідання або під час судового розгляду справи по суті. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові такого питання.

Порядок заміни способу або скасування заходів забезпечення адміністративного позову

4. Частина друга коментованої статті передбачає право відповідача, а також іншої особи, яка бере участь у справі (позивач, третя особа, представник сторони або третьої особи), заявити клопотання про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим або скасування заходів забезпечення адміністративного позову. Це право може бути реалізоване у будь-який час, поки діють заходи забезпечення адміністративного позову, навіть після прийняття постанови у справі - до набрання нею законної сили.

Суд повинен розглянути таке клопотання не пізніше наступного дня після його надходження до адміністративного суду.

Якщо суд визнає клопотання обґрунтованим і обставини вимагатимуть термінової зміни способу або скасування заходів забезпечення адміністративного позову, суд негайно без повідомлення позивача та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про заміну способу чи скасування заходів забезпечення цього позову (у цьому випадку суд може розглянути і вирішити це питання за участю особи, яка заявила відповідне клопотання). В інших випадках (коли клопотання є необґрунтованим або з ініціативи суду) питання про заміну способу або скасування заходів суд вирішує в судовому засіданні, яке проводиться в межах розумного строку з повідомленням осіб, які беруть участь у справі (частина третя коментованої статті). Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові такого питання.

Підставою для скасування заходів забезпечення адміністративного позову може бути спростування обставин, на підставі яких були вжиті ці заходи.

5. За частиною четвертою коментованої статті, якщо за результатами розгляду адміністративної справи у задоволенні адміністративного позову, що забезпечено в порядку цієї статті, буде відмовлено, вжиті заходи забезпечення адміністративного позову зберігаються до набрання постановою суду законної сили, якщо у ній не обумовлено інше. Після набрання постановою законної сили заходи забезпечення адміністративного позову втрачають свою силу автоматично.

Суд може одночасно з прийняттям постанови або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення адміністративного позову або заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим.

Правило частини четвертої коментованої статті може бути застосовано, за аналогією, у разі залишення адміністративного позову без розгляду (стаття 155 КАСУ) або закриття провадження в адміністративній справі (стаття 157 КАСУ).

Ухвали з питань забезпечення адміністративного позову, їх виконання та оскарження

6. Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову (про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, про зміну способу забезпечення адміністративного позову, про скасування заходів забезпечення адміністративного позову, а також про відмову у цьому) викладається окремим документом (пункт 9 частини четвертої статті 160 КАСУ) із урахуванням загальних вимог до ухвал суду, встановлених статтею 165 КАСУ.

7. Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову (про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, про зміну способу забезпечення адміністративного позову, про скасування заходів забезпечення адміністративного позову) є обов'язковою і має виконуватися негайно, не чекаючи набрання нею законної сили, в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Тобто ця ухвала забезпечена можливістю примусового виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та відповідальністю, яка встановлена за невиконання судових рішень (див. коментар до статті 14 КАСУ). Оскарження ухвали не зупиняє її виконання та не перешкоджає подальшому розгляду справи.

8. Відповідно до частини шостої коментованої статті ухвали з питань забезпечення адміністративного позову (про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, про зміну способу забезпечення адміністративного позову, про скасування заходів забезпечення адміністративного позову, а також про відмову у цьому) можуть бути оскаржені. Однак такі ухвали може бути оскаржено лише в апеляційному порядку. Оскільки вони не перешкоджають подальшому провадженню у справі, їх не можна оскаржувати у касаційному порядку (частина друга статті 211 КАСУ).

Водночас касаційному оскарженню підлягають ухвали апеляційного суду про повернення апеляційної скарги, залишення її без розгляду, про відмову у відкритті апеляційного провадження у справах щодо перегляду в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції з питань забезпечення позову, оскільки такі ухвали перешкоджають перегляду в апеляційному порядку ухвал про забезпечення позову (пункт 18 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6 березня 2008 року N 2).

Ухвалу з питань забезпечення адміністративного позову можуть оскаржити як особа, яка звернулась із клопотанням, за яким розглядалося відповідне питання, так і інші особи, чиїх прав, свобод чи інтересів вона стосується.

У разі апеляційного оскарження ухвали з питань забезпечення адміністративного позову суд, який розглядає справу, направляє до адміністративного суду апеляційної інстанції засвідчені копії матеріалів справи, щоб мати можливість продовжувати її розгляд.