Стаття 119. Ознайомлення зі справою

1. Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть знайомитися з матеріалами адміністративної справи, робити з них виписки та копії.

2. Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть за власний рахунок замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає порядок реалізації права особи, яка бере участь у справі, на ознайомлення з матеріалами адміністративної справи під час підготовчого провадження.

2. Стаття спрямована на забезпечення принципу змагальності, оскільки дає можливість сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, належним чином підготуватися до судового розгляду справи.

Права щодо ознайомлення з адміністративною справою

3. Коментована стаття конкретизує право особи, яка бере участь у справі (сторони, третьої особи їх представника), на ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, що закріплене у частині третій статті 49 КАСУ. Це право передбачає такі можливості:

1) знайомитися з матеріалами адміністративної справи;

2) робити виписки з матеріалів справи та їх копії за допомогою власних технічних засобів (фотоапарат, портативний копіювальний апарат тощо);

3) за власний рахунок замовити та отримати в адміністративному суді засвідчені печаткою цього суду копії документів зі справи та витяги з них.

4. Для здійснення цього права необхідно звернутися до апарату адміністративного суду, який зобов'язаний забезпечити його реалізацію.

5. Незважаючи на те, що коментована стаття і міститься у главі про підготовче провадження, це не означає, що право на ознайомлення зі справою може бути реалізоване лише на цій стадії адміністративного процесу. Хоч найбільшої актуальності для осіб, які беруть участь у справі, у зв'язку з підготовкою до судового розгляду це право набуває саме під час підготовчого провадження. Але право на ознайомлення зі справою може бути реалізованим також на будь-яких інших стадіях процесу у суді будь-якої інстанції, де перебуває справа.