Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста

1. Під час дослідження доказів суд може скористатися усними консультаціями або письмовими роз'ясненнями спеціаліста.

2. Спеціалісту можуть бути задані питання щодо суті наданих усних консультацій чи письмових роз'яснень. Першими задають питання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін, першими задають питання спеціалісту позивач і його представник. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть задавати спеціалістові питання в будь-який час дослідження доказів.

3. Викладені письмово і підписані спеціалістом роз'яснення приєднуються до справи.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає процедуру використання послуг спеціаліста під час дослідження доказів в судовому засіданні.

2. Стаття, з урахуванням принципу змагальності та офіційного з'ясування обставин у справі, спрямована забезпечити всебічне та якнайповніше встановлення інформації щодо обставин у справі з доказів у справі, дослідження яких вимагає допомоги спеціаліста.

Форми допомоги спеціаліста

3. Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надавати консультації та роз'яснення під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (стаття 67 КАСУ).

4. Спеціаліст надає суду допомогу у двох формах:

1) надання безпосередньої технічної допомоги із застосуванням спеціальних знань та навичок застосування технічних засобів (відбір зразків для проведення експертизи, фотографування, демонстрація відеозапису або відтворення звукозапису, складання планів, креслень, схем, здійснення розрахунків тощо);

2) надання суду усних консультацій і письмових роз'яснень щодо питань, які потребують застосування спеціальних знань (консультації педагога під час допиту малолітнього чи неповнолітнього свідка, консультації чи роз'яснення щодо ступенів захисту на бюлетені чи інших документах, щодо процедури електронного документообігу та особливостей електронного документа тощо).

Консультації та роз'яснення спеціаліста

5. Консультації та роз'яснення спеціаліста не є засобом доказування, а тому вони не беруться до уваги для встановлення обставин у справі та ухвалення судового рішення, а є важливими лише при дослідженні інших доказів. Якщо вони викладені письмово і підписані спеціалістом, то приєднуються до матеріалів справи.

Разом з тим, плани, схеми, фотографії, звукозапис, відеозапис, зроблені спеціалістом у судовому засіданні під час огляду чи дослідження доказів, можуть використовуватися судом як докази, за умови, що вони фіксують інші докази.

Питання до спеціаліста

6. Коментована стаття встановила порядок задавання питань спеціалісту. Питання спеціалісту можуть стосуватися як суті наданих ним консультацій та роз'яснень, так і необхідних додаткових консультацій чи роз'яснень.

7. Першими задають питання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін, першими задають питання спеціалісту позивач і його представник. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть задавати спеціалістові питання в будь-який час дослідження доказів.