Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами

1. Після з'ясування всіх обставин у справі та перевірки їх доказами головуючий у судовому засіданні надає сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, можливість дати додаткові пояснення чи надати додаткові докази.

2. У зв'язку з додатковими поясненнями осіб, які беруть участь у справі, суд може задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам.

3. Вислухавши додаткові пояснення і дослідивши додаткові докази, суд постановляє ухвалу про закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює правила щодо закінчення другої частини судового розгляду - розгляду справи по суті (з'ясування обставин у справі та перевірка їх доказами). Стаття спрямована на забезпечення повного з'ясування обставин у справі та всебічної перевірки їх доказами.

Додаткові пояснення і докази

2. Після завершення дослідження доказів, що було проведено згідно з порядком, встановленим судом відповідно до статті 140 КАСУ, головуючий в судовому засіданні оголошує про це особам, які беруть участь у справі, та надає їм можливість дати додаткові пояснення чи надати додаткові докази (наприклад, стосовно судових витрат, які необхідно відшкодувати, тощо).

Ці процесуальні дії суд виконує у рамках розгляду справи по суті, а тому особи, які беруть участь у справі, користуються правами щодо надання пояснень, заявлення клопотань, надання суду доказів і наведення доводів щодо них тощо.

3. У зв'язку з додатковими поясненнями осіб, які беруть участь у справі, суд та особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, та особам, які давали додаткові пояснення, свідкам, експертам, спеціалістам.

4. У разі наявності додаткових доказів їх дослідження відбувається у загальному порядку.

Закінчення розгляду справи по суті та перехід до судових дебатів

5. Вислухавши додаткові пояснення та дослідивши додаткові докази, суд постановляє ухвалу про закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів. Суд постановляє ухвалу без виходу до нарадчої кімнати, її проголошує головуючий усно.