Стаття 188. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг

1. Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до адміністративного суду апеляційної інстанції.

2. Апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до адміністративного суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до адміністративного суду апеляційної інстанції.

3. Якщо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції, яка не перешкоджає провадженню у справі, то суд першої інстанції, не зупиняючи провадження, направляє до адміністративного суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу та копії матеріалів справи, що необхідні для розгляду такої скарги. Після закінчення апеляційного провадження всі матеріали цього провадження приєднуються до матеріалів адміністративної справи.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає строки, у які суд першої інстанції повинен надіслати до адміністративного суду апеляційної інстанції апеляційні скарги разом зі справою. Стаття спрямована забезпечити швидке надходження адміністративної справи разом з судовим рішенням та апеляційною скаргою до суду апеляційної інстанції.

Направлення адміністративної справи до апеляційної інстанції

2. Заява про апеляційне оскарження судового рішення й апеляційна скарга подаються через адміністративний суд першої інстанції, щоб, по-перше, він не звернув оскарженого судового рішення до виконання, оскільки надходження цих документів перешкоджає набранню ним законної сили, а по-друге, щоб суд першої інстанції відразу разом із апеляційною скаргою приєднав матеріали справи і надіслав їх до апеляційної інстанції.

Інший порядок (направлення апеляційної скарги безпосередньо до апеляційної інстанції) гальмував би надходження справи до апеляційної інстанції і міг би призвести до виконання судового рішення, що не набрало законної сили, через відсутність у суду першої інстанції інформації про оскарження.

3. Відповідно до частини першої коментованої статті суд першої інстанції надсилає заяви про апеляційне оскарження, апеляційні скарги разом із матеріалами адміністративної справи до адміністративного суду апеляційної інстанції:

1) невідкладно - дочекавшись надходження всіх апеляційних скарг у справі від осіб, які подали заяви про апеляційне оскарження (якщо така заява була лише одна, то дочекавшись надходження апеляційної скарги від особи, що подала цю заяву);

або якщо протягом строку на апеляційне оскарження не надійшли апеляційні скарги від усіх осіб, які подали заяви про апеляційне оскарження, тоді

2) через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги (адже протягом цього часу ще можуть надійти апеляційні скарги від осіб, які подали заяву про апеляційне оскарження).

Якщо особа спочатку подала заяву про апеляційне оскарження, але апеляційної скарги не надіслала (наприклад, передумала оскаржувати судове рішення), тоді вважається, що судове рішення нею не оскаржене. Таким чином, одержання судом першої інстанції лише заяви про апеляційне оскарження не є підставою для її направлення разом із матеріалами справи до адміністративного суду апеляційної інстанції.

4. Якщо після направлення справи до адміністративного суду апеляційної інстанції надійшли нові апеляційні скарги (наприклад, доставку кореспонденції було затримано поштою), такі скарги не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до адміністративного суду апеляційної інстанції (частина друга коментованої статті).

5. Якщо оскарження певних проміжних ухвал не перешкоджає розглядові справи в суді першої інстанції (частина п'ята статті 75, частина шоста статті 118 КАСУ), тоді адміністративний суд першої інстанції направляє до суду апеляційної інстанції не всю справу, а лише окремі матеріали адміністративної справи, необхідні для перегляду таких ухвал (наприклад, копії позовної заяви, заяви про забезпечення доказів чи адміністративного позову, оригінал оскарженої ухвали, копії документів, якими суд обґрунтовував свої висновки в оскарженій ухвалі), та продовжує розгляд справи. Після закінчення апеляційного провадження всі матеріали цього провадження приєднуються до матеріалів адміністративної справи (див. пункт 24 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6 березня 2008 року N 2).

6. У разі надходження апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, яка не підлягає оскарженню, суд першої інстанції, не зупиняючи провадження у справі, направляє таку апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції разом із копіями відповідної ухвали та матеріалів справи, оскільки питання щодо прийняття апеляційної скарги вирішує суд апеляційної інстанції (див. пункт 22 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ").

Особливості направлення справи у спорах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

7. Як роз'яснив Пленум Вищого адміністративного суду України, правила коментованої статті щодо строків направлення апеляційних скарг разом зі справою до суду апеляційної інстанції у спорах, що пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, не застосовуються. У таких спорах суд першої інстанції повинен негайно після отримання хоча б однієї апеляційної скарги направити її разом зі справою до відповідного адміністративного суду апеляційної інстанції (див. пункт 19 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму"). Якщо надійдуть нові апеляційні скарги, суд першої інстанції повинен керуватися частиною другою коментованої статті, з тією особливістю, що це робиться негайно.