Стаття 6. Застосування іноземного законодавства

Включення в договори, передбачені цим Кодексом, умов про застосування іноземного законодавства і звичаїв торговельного мореплавства дозволяється у разі, коли сторони можуть відповідно до цього Кодексу відступати від його правил.

Коментар:

Згідно коментованої статті не забороняється включати в договори умови про застосування іноземного законодавства і звичаї торговельного мореплавства за умови, якщо сторони можуть відповідно до цього Кодексу відступати від його правил.

Наявність такої норми в КТМУ пояснюється тим, що в сфері торговельного мореплавства звичай залишається бути одним із способів виникнення правил поведінки. З огляду на це, в юридичній літературі зазначають, що звичай в сфері торговельного мореплавства характеризують два аспекти: практика застосування правила поведінки та визнання цієї практики державою. Тому, визначення звичаю, як правило зводиться до наступного формулювання: звичай - це фактично існуюче правило поведінки, яке може застосовуватися на практиці без ознаки обов'язковості. Не зважаючи на те, що звичаї не отримують свого письмового закріплення, вони залишається певною мірою регуляторами поведінки у сфері торговельного мореплавства. Разом з тим зазначимо на складності, що виникають в разі застосування звичаїв в судовій практиці і на тенденції їх переходу з часом у правові норми.