Стаття 9. Розрахункова одиниця

Розрахунковою одиницею, зазначеною у статтях 181, 194, 309, 318, 352 цього Кодексу, є одиниця "спеціального права запозичення", визначена Міжнародним валютним фондом. Суми, зазначені у статтях 181, 194, 309, 318, 352 цього Кодексу, переводяться в національну валюту України за офіційним курсом цієї валюти до одиниці "спеціального права запозичення", що публікується Національним банком України на день створення обмежувального фонду, а якщо обмежувальний фонд не створюється - на день здійснення платежу. 

Коментар:

До 1975 р. межі відповідальності перевізників визначалися в розрахункових одиницях відповідно до кількості золота певної проби. Так, наприклад, використовувався франк Пуанкаре (65,5 мг золота проби 900-1) або "першопочатковий франк" (10/31 мг золота проби 900-1). Задля того, щоб застосувати положення про межі відповідальності перевізника потрібно було розрахункову одиницю визначення межі відповідальності перевести у національну валюту. Певний час за причин відсутності офіційного ціни золота держави різними способами перераховували межі відповідальності, відображені в золотих франках, в свою національну валюту (наприклад, відповідно до ринкової вартості золота або згідно останньої офіційної ціни на золото в країні). Тому, з'явилася потреба знайти альтернативу існуючим розрахунковим одиницям і згодом з'явилася нова розрахункова одиниця - спеціальне право запозичення МВФ, яку Генеральна Асамблея ООН рекомендувала застосовувати при розробці положень щодо межі відповідальності у міжнародних конвенціях.

Сьогодні, спеціальні права запозичення (Special Drawing Rights (SDR) - міжнародна резервна валюта, створена МВФ в 1969 р. як додаток до існуючих золотовалютних резервів держав-учасниць. Спеціальні права запозичення розподілені між державами - членами в пропорціях до їх квот у Міжнародному валютному фонді і виконують роль розрахункової одиниці МВФ і деяких міжнародних організацій, хоча за своєю природою не є валютою і не є борговим зобов'язанням. Цінність цієї валюти пов'язана з корзиною ключових міжнародних валют. Курс SDR визначається у чотирьох валютах: доларах США, Євро, британських фунтах, японських ієнах, до 1999 р. - нараховувалася в п'яти валютах (замість євро - німецька марка і французький франк), а раніше - в 16-ти валютах. Котировки SDR оголошуються щоденно в Лондоні і публікуються на сайті МВФ.

Перевод одиниці спеціального права запозичення в національну валюту України, згідно коментованої статті, відбувається за офіційним курсом НБУ на день створення обмежувального фонду, а якщо обмежувальний фонд не створюється - на день здійснення платежу. Перевод за різними датами відбувається з огляду на те, що в міжнародних договорах ці дати визначаються по-різному. Зокрема, про дату створення обмежувального фонду, йдеться у Конвенції про обмеження відповідальності стосовно морських вимог 1976 р.