Стаття 10. Державний нагляд за торговельним мореплавством

Державний нагляд за торговельним мореплавством в Україні покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про мореплавство і міжнародних договорів України щодо мореплавства, а також нагляд за станом морських шляхів і загальне керівництво державною реєстрацією морських суден, дипломуванням спеціалістів морського флоту, рятувальною і лоцманською службою.

Державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, державний контроль за функціонуванням системи моніторингу риболовних суден та її складових частин, а саме: дистанційний контроль риболовних суден, підготовку та сертифікацію їх екіпажу, технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів України щодо технічного стану суден рибної промисловості здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

 

Коментар:

 

Державними органами, що здійснювали контроль та нагляд у сфері торговельного мореплавства до 2010 р. були Міністерство транспорту України, Міністерство транспорту та зв'язку України, Державна адміністрація морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот), а відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 р. N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" - Міністерство інфраструктури України, Державна служба морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот).

За своїм статусом, визначеним наведеним Указом Президента, Мінінфраструктури є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в різних сферах, в тому числі в галузі транспорту, мореплавства. Укрморрічфлот є органом виконавчої влади в галузі морського і річкового транспорту, який координується через Віце-прем'єр міністра України та підпорядковується Мінінфраструктури. В положеннях про статус наведених органів законодавець повинен врахувати вимоги коментованої статті щодо компетенції, відповідно до якої: (а) центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту здійснює контроль за дотриманням законодавства про мореплавство і міжнародних договорів України щодо мореплавства, а також нагляд за станом морських шляхів і загальне керівництво державною реєстрацією морських суден, дипломуванням спеціалістів морського флоту, рятувальною і лоцманською службою; (б) державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості, дотриманням міжнародних договорів України в галузі регулювання риболовства здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства.