Стаття 31. Відповідальність за порушення правил реєстрації судна

Особи, які ухиляються від обов'язкової реєстрації судна, або зареєстрували його у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України незаконним шляхом, або які порушили вимоги статті 30 цього Кодексу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Коментар:

В коментованій статті йдеться про три групи правопорушень, пов'язаних з державною реєстрацією суден:

1) невиконання обов'язку щодо реєстрації судна;

2) реєстрація судна незаконним шляхом, тобто в спосіб та в порядку, що не передбачені законодавчими актами;

3) невиконання обов'язку щодо інформування про зміни відомостей, які внесені до державного реєстру суден.

Відповідальність за такі правопорушення, як правило, носить адміністративний характер, передбачена нормами Кодексу про адміністративні правопорушення та іншими нормативними актами. Проте слід мати на увазі, що відповідальність про своєчасність, точність записів про права на судно у відповідних реєстрах несе капітан порту. Особи, що подали невірну інформацію також можуть нести матеріальну відповідальність, наприклад, за збитки, що виникли внаслідок використання такої інформації.

З точки зору доктрини господарського права, мова має йти про адміністративно-господарські санкції, відшкодування збитків та застосування інших господарсько-правових санкцій за такі правопорушення.