Стаття 30. Інформування про зміни відомостей, що вносяться в реєстри суден

Про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в Державний судновий реєстр України або Суднову книгу України, власник судна або фрахтувальник за бербоут-чартером протягом двох тижнів з дня цих змін повинен повідомити орган реєстрації судна.

Коментар:

В коментованій статті йдеться про обов'язок власника судна або фрахтувальника за бербоут-чартером повідомити орган реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в Державний судновий реєстр України або Суднову книгу України протягом двох тижнів з дня настання цих змін. До таких відомостей може бути віднесена наступна інформація: про зміну власника судна; про зміну ознак, які пов'язані з вимогами щодо морехідності судна; про наявність підстав для виключення судна з державного реєстру чи суднової книги; про перехід судна під прапор іншої держави; про іпотеку судна тощо. Необхідність виконання такого обов'язку пов'язана з тим, що вся інформація про судно (будь-то інформація щодо морехідності й технічного стану, щодо права власності), що внесена до державного суднового реєстру чи суднової книги, має особливе правове значення - це є інформація, за допомогою якої здійснюється підтвердження законності прав на судно та законності підстав для його експлуатації, тобто "інформація про правовий режим судна". З огляду на це, автор вважає, що ця інформація повинна носити відкритий характер. Тому пропонується: (а) КТМ слід доповнити нормою про відкритий характер державних реєстрів суден, передбачивши право будь-яких зацікавлених осіб на одержання витягу з державного реєстру; (б) на рівні підзаконних нормативних актів закріпити порядок одержання витягу з державного реєстру та справлення плати за це.

В Порядку державної реєстрації суден зазначається, що у разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру, орган державної реєстрації, що видав реєстраційні документи, на підставі письмового погодження Інспекції, а для риболовних суден - Держкомрибгоспу та Інспекції видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається органу державної реєстрації.

Видача дублікатів втрачених суднових реєстраційних документів здійснюється після розгляду заяви про їх втрату до Інспекції, а для риболовних суден - Держкомрибгоспу та Інспекції та опублікування за рахунок судновласника в газеті "Урядовий кур'єр" оголошення про втрату цих документів та визнання їх недійсними. Заява про видачу дубліката втрачених документів розглядається протягом не більше 30 діб від дня опублікування зазначеного оголошення.