Стаття 29. Умови і наслідки реєстрації

З моменту реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України всі раніше зроблені записи щодо цього судна в суднових реєстрах іноземних держав Україною не визнаються.

Таким же чином Україною не визнається внесення судна України у судновий реєстр іноземної держави, якщо судно не виключено у встановленому порядку із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України. 

Судно виключається із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України у разі:

1) визнання судна непридатним для подальшої експлуатації і ремонту;

2) втрати судном права плавання під Державним прапором України;

3) загибелі судна або пропажі його безвісти.

Коментар:

В коментованій статті сформульовано принцип неможливості подвійної реєстрації суден та визначено основні підстави для виключення суден з державного реєстру.

Принцип неможливості подвійної реєстрації суден (див. також коментар до ст. 26) визначають наступні положення:

 (а) з моменту реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України всі раніше зроблені записи щодо цього судна в суднових реєстрах зарубіжних держав Україною не визнаються;

 (б) Україною не визнається внесення судна України у судновий реєстр іноземної держави, якщо судно не виключено у встановленому порядку із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України.

Підстави для виключення суден з державного реєстру:

1) визнання судна непридатним для подальшої експлуатації і ремонту;

2) втрата судном права плавання під Державним прапором України;

3) загибель судна або пропажа його безвісти.

Наведені підстави для виключення суден з державного реєстру сформульовані в коментованій статті є основними, оскільки знаходять свою конкретизацію в положенні про порядок державної реєстрації суден.

Виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України здійснюється шляхом припинення записів про його реєстрацію і вилучення суднових реєстраційних документів.

Виключення може бути постійним або тимчасовим.

1) Постійне виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється:

а) у разі втрати судном права плавання під Державним прапором України;

б) у разі загибелі судна або зникнення його безвісно;

в) у разі визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;

г) у разі закінчення дії договору бербоут-чартеру іноземного судна;

д) у разі зміни зареєстрованого власника судна, судновласника або фрахтувальника за бербоут-чартером.

У разі постійного виключення судна, за бажанням судновласника, орган реєстрації у п'ятиденний термін видає свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України.

Підставою для постійного виключення судна є письмова заява, яку судновласник чи фрахтувальник зареєстрованого судна подає до відповідного органу державної реєстрації суден, яким воно було зареєстроване. Заява подається за довільною формою із зазначенням причини, яка викликає необхідність виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України. При цьому до заяви додаються суднові реєстраційні документи, документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов'язань, та документ, що підтверджує сплату встановлених зборів.

У разі постійного виключення з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України іноземного судна орган державної реєстрації, що його виключає, повідомляє про це компетентний орган іноземної держави реєстрації судна.

2) Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється в разі його передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземній державі, юридичній або фізичній особі, а також особі без громадянства, з тимчасовою заміною Державного прапора України на прапор іноземної держави, за умови, що:

а) згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна прапора;

б) судновласник згоден на тимчасову заміну прапора;

в) заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на тимчасову заміну прапора.

У разі тимчасового виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України Інспекція видає свідоцтво про тимчасове виключення судна із Державного суднового реєстру або Суднової книги України.

Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України проводиться на підставі:

а) письмової заяви судновласника до відповідного органу державної реєстрації із зазначенням причин, які викликають необхідність тимчасового виключення судна із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, а також доданих до неї суднових документів (за винятком свідоцтва про право власності на судно);

б) письмового дозволу компетентного органу іноземної держави нової реєстрації судна на тимчасову реєстрацію судна в її суднових реєстрах та на заміну на ньому прапора;

в) копії договору фрахтування;

г) письмового дозволу заставодержателя на тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України;

д) документа, що підтверджує сплату встановлених зборів.

У разі зміни органу державної реєстрації судна в межах України судновласник одночасно подає до відповідного органу державної реєстрації судна за місцем його реєстрації, погоджену Інспекцією в установленому порядку, заяву про перереєстрацію судна із зазначенням органу державної реєстрації, в якому він має намір зареєструвати судно, та заяву до органу державної реєстрації судна, в якому має намір перереєструвати його, з додаванням відповідних документів. Після видачі нових документів, які засвідчують факт державної реєстрації судна, орган державної реєстрації судна, в якому судно перереєстровано, повідомляє у триденний термін орган попередньої реєстрації судна.

Після постійного виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всі документи, пов'язані з його реєстрацією, зберігаються органом державної реєстрації суден не менше трьох років, після чого знищуються в установленому порядку.

Документи, одержані від судновласника згідно з вимогами про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, зберігаються органом державної реєстрації упродовж терміну передачі судна в бербоут-чартер іноземній фізичній або юридичній особі.

У разі поновлення реєстрації судна, тимчасово виключеного з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, органу державної реєстрації подається документ, виданий органом іноземної реєстрації судна, про виключення цього судна з іноземного суднового реєстру. Замість цих документів судновласнику видаються суднові реєстраційні документи про судно, що зберігалися органом державної реєстрації, в якому воно було зареєстроване.

Іноземне судно, що експлуатується на підставі договору бербоут-чартеру, яке включене до Державного суднового реєстру України, може бути виключене з цього Реєстру за таких підстав:

 (а) якщо відповідний компетентний орган держави іноземної реєстрації судна скасує свій дозвіл на паралельну реєстрацію в Україні;

 (б) у разі закінчення терміну дії договору бербоут-чартеру;

 (в) за наявності інших умов, передбачених законодавством України.

У разі виключення іноземного судна із Державного суднового реєстру України органом державної реєстрації видається відповідне свідоцтво та сповіщається про це компетентний орган держави іноземної реєстрації цього судна. Фрахтувальник повинен протягом одного місяця з часу одержання свідоцтва про виключення судна з державної реєстрації повернути Державному реєстру суден України свідоцтво про право плавання під Державним прапором України.