Стаття 28. Судновий патент, судновий білет

Реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України засвідчується свідоцтвом про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), а реєстрація у Судновій книзі України - судновим білетом.

За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України і будь-яких подальших змін раніше зроблених записів у них про зареєстроване судно стягується збір, порядок справляння та розмір якого встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку.

 

Коментар:

 

Як вже нами зазначалося, в Україні запроваджено ведення двох видів державних реєстрів суден: Державного суднового реєстру України та Суднової книги України. Реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України засвідчується видачею суднового патенту - тобто свідоцтва про право плавання під Державним прапором України, а реєстрація у Судновій книзі України - судновим білетом. Судновий патент та судновий білет є окремими видами суднових документів, які судно повинне мати для підтвердження права плавання під прапором певної держави та права власності на судно. Правова природа цих документів полягає в тому, що вони засвідчують наявність у судновласника права на законне використання (експлуатацію) судна.

1) Відповідальність за збереження та ведення Державного суднового реєстру України покладається на капітана морського порту. Державний судновий реєстр України повинен бути прошнурованим і пронумерованим, а записи скріплені підписом Головного державного реєстратора флоту і гербовою печаткою Інспекції. Записи у Державному судновому реєстрі України повинні бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих судновласником документах. На кожне зареєстроване судно у Державному судновому реєстрі України відводиться окрема сторінка. У разі виключення судна із реєстру його номер для реєстрації нового судна не використовується.

2) Відповідальність за збереження та ведення Суднової книги України покладається на керівника відповідного органу державної реєстрації суден.

Суднова книга України повинна бути прошнурована, пронумерована, записи в ній скріплюються підписом Головного державного реєстратора флоту та печаткою Інспекції. Записи у Судновій книзі України повинні бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих судновласником документах. Дані про судна повинні вноситися до Суднової книги України послідовно, без пропусків, у порядку їх реєстрації.

За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України і будь-яких подальших змін раніше зроблених записів у них про зареєстроване судно стягується встановлений збір, порядок стягнення та розмір якого визначаються відповідно Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України N 93 від 27.03.98 р. Збір стягується Інспекцією з метою забезпечення ефективного функціонування в Україні єдиної системи державної реєстрації суден.

Збором відшкодовуються такі витрати на утримання системи державної реєстрації в Україні:

- витрати на утримання апарату Інспекції Державного реєстратора флоту;

- витрати на оренду приміщень;

- витрати на утримання єдиної державної електронно-інформаційної системи реєстрації суден в Україні;

- інші витрати, пов'язані з організацією реєстрації та реєстрацією в Україні, включаючи видачу свідоцтва про право плавання судна під Державним прапором України (суднового патенту) або суднового білета (реєстраційні документи) на термін, не більший, ніж зазначений у суднових документах на придатність судна для подальшої експлуатації.

Ставки Збору встановлені у доларах США за одиницю валової місткості судна, визначеної у його обмірному свідоцтві (без урахування податку на додану вартість), і стягуються за кожну надану судновласникам послугу з диференціацією в залежності від спеціалізації судна і валової його місткості, віку та розмірів. У випадку загибелі судна або пропажі судна безвісти Збір за виключення його з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України з власника, судновласника або фрахтувальника судна не стягується.