Стаття 27. Умови реєстрації

Судно може бути зареєстровано у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки в одному морському порту України.

Порт реєстрації судна може бути змінено за бажанням власника з дотриманням вимог частини першої цієї статті.

Коментар:

Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють:

А) щодо морських суден - капітани морських портів;

Б) щодо річкових суден та суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - Інспекція Головного державного реєстратора флоту відповідно до Положення про Інспекцію Головного державного реєстратора флоту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 20.10.97 р. N 369 (далі - Інспекція);

В) щодо риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - Держкомрибгосп.

Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах, перелік яких визначається Мінінфраструктури. Реєстрація риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційним товариством, здійснюється в будь-якому морському рибному порту.

Згідно коментованої статті: (а) судно може бути зареєстровано тільки в одному морському порту України; (б) порт реєстрації судна може бути змінено за бажанням власника.

Законодавець визначає три процедури реєстрації суден: (а) порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України; (б) порядок реєстрації суден у Судновій книзі України; (в) порядок державної реєстрації іноземних суден, що експлуатуються на підставі договору бербоут-чартеру.

Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України передбачає послідовність дій судновласника та органу державної реєстрації щодо реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України та видачі відповідних документів. Отже, процедуру реєстрації характеризують наступні стадії:

I стадія - стадія подання заяви та необхідних до неї документів до органу державної реєстрації.

Реєстрація здійснюється на підставі погодженої в Інспекції, а для риболовних суден - Держкомрибгоспу та Інспекції письмової заяви судновласника (за зразком), що подається до органу державної реєстрації. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації (постійний чи тимчасовий). У разі тимчасової реєстрації зазначається термін дії договору фрахтування. До заяви додаються такі документи: 1) заповнена судновласником анкета Державного суднового реєстру України (за зразком); 2) копія документа, що підтверджує право власності на судно; 3) копія обмірного свідоцтва; 4) копія свідоцтва про придатність судна до плавання або документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду; 5) копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна); 6) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу; 7) копія страхового полісу або іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна; 8) свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним прапором України, якщо воно видавалося; 9) документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов'язань; 10) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, а у разі належності судна фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство; 11) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було зареєстроване). Додатково подається документально підтверджена інформація про призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та знімки судна (вигляд з правого та лівого борту). Для реєстрації риболовного судна, крім зазначених документів, подаються документально підтверджена інформація про його призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого лову тощо) і добову потужність технологічного обладнання, фотокартки судна (вигляд з правого та лівого борту), відомості про попереднього власника. У разі коли в іншій державі дозволяється внесення судна до кількох суднових реєстрів, вимога щодо подання сертифіката про припинення запису в судновому реєстрі цієї держави може не виконуватися. Для реєстрації іноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру, додатково до зазначених вище документів, крім копій документів, що підтверджують право власності на судно, додаються: а) копія договору фрахтування; б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію; в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу держави іноземної реєстрації судна; г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу.

II стадія - стадія розгляду поданих документів та прийняття рішення.

На підставі поданих документів Інспекція, а для риболовних суден - Держкомрибгосп та Інспекція готує висновок про реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або відмову у його реєстрації з обгрунтуванням причин. Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його реєстрації приймається протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви і необхідних документів.

III стадія - стадія видачі реєстраційних документів.

Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних документів судновласник подає копії платіжних документів, що свідчать про сплату відповідних зборів в установленому розмірі. Орган державної реєстрації після надходження висновку Інспекції, а для риболовних суден - Держкомрибгоспу та Інспекції у триденний строк видає судновласнику такі реєстраційні документи: (1) свідоцтво на право плавання під Державним прапором України; (2) свідоцтво про право власності на судно. У разі тимчасової реєстрації судна свідоцтво про право власності на судно не видається. Річковим суднам свідоцтво про право плавання під Державним прапором України та свідоцтво про право власності на судно видаються безпосередньо Інспекцією. Капітан морського рибного порту видає власнику риболовного судна: (1) свідоцтво про мінімальний склад екіпажу; (2) свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України; (3) свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України. Інспекція, а для риболовних суден - Держкомрибгосп та Інспекція видає судновласнику: а) свідоцтво про мінімальний склад екіпажу; б) свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою; в) свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України; г) свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України.

У разі реєстрації судна, що експлуатується на умовах бербоут-чартеру, свідоцтво на право плавання під Державним прапором України має назву судновий патент і видається незалежно від того, переходить до судновласника України право власності на судно чи судно після закінчення терміну договору підлягає поверненню власникові. Свідоцтво про право власності на судно видається тільки після переходу цього права на законних підставах до судновласника України і постійної реєстрації судна. До цього моменту на судні зберігаються документи на право власності, видані компетентним іноземним органом, і належним чином засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують передачу судновласнику України права на користування судном.

Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні, може набувати права підняття Державного прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором України. Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, але не більше одного року.

З отриманням суднових реєстраційних документів на судно наносяться назва судна та найменування порту реєстрації, а на риболовне судно - відповідні знаки маркування.

Реєстрація суден у Судновій книзі України: торговельних суден у Судновій книзі України здійснюється капітанами морських портів, Інспекцією, а риболовних суден - Держкомрибгоспом та капітанами морських рибних портів. У Судновій книзі України реєстрації підлягають судна, що не підлягають реєстрації в Державному судновому реєстрі України.

I стадія - стадія подання заяви та необхідних до неї документів.

Реєстрація у Судновій книзі України здійснюється на підставі письмової заяви судновласника, а для риболовних суден - Держкомрибгоспом, що подається до органу державної реєстрації суден. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації: постійний чи тимчасовий. У разі тимчасової реєстрації судна зазначається термін дії договору фрахтування.

До заяви додаються такі документи: а) копія документа, що підтверджує право власності на судно, а для суден, придбаних через торговельні установи або від суб'єктів підприємницької діяльності, - документ про купівлю-продаж; б) копія свідоцтва про придатність судна до плавання (за наявності) або акт огляду судна перед його реєстрацією; в) копія договору іпотеки або довідка про відсутність заставних зобов'язань на судно; г) документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Судновій книзі України та видачу суднових документів; д) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, а у разі належності судна фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та її громадянство; е) документ, що свідчить про виключення судна з реєстраційних документів попереднім органом державної реєстрації (у разі коли судно було раніше зареєстроване). Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Судновій книзі України тимчасово, на термін, що не перевищує терміну дії такого договору, якщо на момент реєстрації воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави та якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати письмове посвідчення компетентного органу цієї держави. У разі реєстрації іноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру, додатково до зазначених документів, крім копій документів, що підтверджують право власності на судно, додаються: а) копія договору фрахтування; б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію; в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу іноземної держави реєстрації судна; г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна або органом, який здійснив їх оформлення та видачу.

II стадія - стадія розгляду поданих документів та прийняття рішення.

На підставі поданих документів відповідний орган державної реєстрації вносить до Суднової книги України дані про судновласника та судно, що реєструється. Зареєстрованому в Судновій книзі України судну присвоюється реєстраційний номер, визначений Інспекцією, з літерою К (наприклад 14-К). У разі виключення судна із Суднової книги України його номер для реєстрації нового судна не використовується. Риболовному судну присвоюється реєстраційний номер, що складається з трьох літер і чотирьох цифр, першою з яких є літера "Я", а дві наступні - дві перші літери найменування області (регіону) за місцем реєстрації.

III стадія - стадія видачі реєстраційних документів.

За наявності документа, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Судновій книзі України та за видачу суднових документів, після державної реєстрації у п'ятиденний термін з моменту прийняття заяви судновласникові видаються такі суднові документи: а) судновий білет; б) довідка про зареєстровані іпотеки за наявності звернення про це судновласника, заставодавця або заставодержателя. У разі реєстрації судна, отриманого на умовах бербоут-чартеру, судновий білет видається судну незалежно від того, переходить до судновласника України право власності на судно чи судно після закінчення терміну дії договору підлягає поверненню власникові, але у судновому білеті зазначається термін дії договору фрахтування. Після того як право власності на законних підставах переходить до судновласника України, судно підлягає постійній реєстрації із заміною суднового білета. До цього моменту на судні зберігається документ на право власності, виданий компетентним органом іноземної держави і належним чином засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують передачу судновласнику України права на користування судном. Судно набуває права плавання під Державним прапором України після його реєстрації у Судновій книзі України та після одержання суднового білета. Судно, придбане за кордоном, судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні з оформленням передачі цього права за кордоном, може набувати права підняття Державного прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором України. Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Судновій книзі України, але не більше одного року.

Бланки типових реєстраційних суднових документів затверджені наказом Мінтрансзв'язку України N 1151 від 13.12.2006. В наказі також зазначається, що реєстрація прогулянкових суден з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше або валовою місткістю 80 одиниць і більше здійснюється в окремому бланку Державного суднового реєстру України. Виготовлення бланків типових реєстраційних суднових документів за єдиним зразком здійснюється за замовленням Інспекції Головного державного реєстратора флоту.

Порядок державної реєстрації іноземних суден, що експлуатуються на підставі договору бербоут-чартеру регулюється Положенням про порядок державної реєстрації іноземних суден, що експлуатуються на умовах договору бербоут-чартеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. N 559.

Паралельна державна реєстрація іноземних суден, що експлуатуються на умовах бербоут-чартеру суб'єктами підприємницької діяльності, крім підприємств з іноземними інвестиціями (далі - паралельна реєстрація), - це включення на визначений термін до Державного суднового реєстру України іноземного судна, яке зареєстровано компетентним органом іноземної держави. Іноземне судно вважається таким, що експлуатується на умовах договору бербоут-чартеру, коли фрахтувальник на час дії цього договору набуває права володіння та користування судном, здійснення управління і оперативного контролю за судном, призначає і звільняє капітана та екіпаж судна, має права і несе відповідальність перед третіми особами так, як би він був судновласником, за винятком права продавати та заставляти судно.

Паралельна реєстрація іноземних суден здійснюється капітанами морських (річкових) портів України (далі - орган державної реєстрації). Паралельна реєстрація судна здійснюється шляхом внесення відповідного запису про нього в Державний судновий реєстр України. Такий запис робиться на підставі заяви фрахтувальника за умови, що законодавством іноземної держави, в судновий реєстр якої внесено судно, дозволена паралельна реєстрація. Фрахтувальник разом із заявою подає такі документи: (а) копію договору фрахтування; (б) письмовий дозвіл судновласника на паралельну реєстрацію; (в) письмовий дозвіл на паралельну реєстрацію компетентного органу іноземної держави, до суднового реєстру якої внесено це судно (далі - держава іноземної реєстрації судна); (в) письмові дозволи заставодержателів, якщо судно перебуває в заставі; (г) суднові документи, передбачені чинним законодавством для державної реєстрації суден в Україні; (д) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

Основні положення, що є визначальними для правової природи паралельної реєстрації:

1) На час дії свідоцтва про паралельну реєстрацію іноземного судна його перебування в судновому реєстрі іноземної держави не зупиняється.

2) Паралельна реєстрація не впливає на встановлення, реєстрацію, передачу, зміну і скасування заставних та інших майнових прав на судно, до якого застосовується законодавство держави, де оформлено ці права, а зміни щодо таких прав не впливають на паралельну реєстрацію в Україні. Такі зміни підлягають внесенню до Державного суднового реєстру України.

3) Судно зберігає назву, внесену до суднового реєстру іноземної держави. Така назва не повинна збігатися з назвою будь-якого іншого судна, внесеного до Державного суднового реєстру України. Дозволяється зміна назви судна за заявою фрахтувальника, на що повинен бути письмовий дозвіл судновласника і заставодержателів якщо такі є. Про зміну назви фрахтувальник сповіщає відповідний компетентний орган держави іноземної реєстрації судна.

4) Іноземне судно після паралельної реєстрації набуває права плавати під Державним прапором України. На зовнішніх частинах судна обов'язково наносяться назви судна та українського порту реєстрації. Право плавання під Державним прапором України засвідчується відповідним свідоцтвом, що видається органом державної реєстрації.

5) Термін паралельної реєстрації та перереєстрації судна у Державному судновому реєстрі України може бути продовжено.

Перереєстрація судна провадиться у порядку, передбаченому для його первинної реєстрації.

Задля усунення технічних перешкод на шляху переходу суден між національними реєстрами держав - членів ЄС та для покращення умов роботи та стану конкуренції в судноплавстві, в Брюсселі, 4 березня 1991 року було прийнято Регламент N 613/91 Комісії (ЄЕС) про перехід суден з одного реєстру до іншого в межах Співтовариства. Відповідно до Регламенту:

1) Перехід суден між національними реєстрами держав - членів ЄС має здійснюватися за умов гарантування високого рівня безпеки суден та охорони навколишнього середовища, відповідно до міжнародних конвенцій.

2) Судна, які одержують користь від положень цього Регламенту, повинні бути зареєстровані і займатися діяльністю під прапором держави-члена щонайменше протягом шести місяців, щоб остання мала достатньо часу для перевірки їхнього стану.

3) Передбачається створення спеціального Комітету з передачі суден в межах Співтовариства.

4) Регламент застосовується до окремої категорії суден: до вантажних суден валовою місткістю не менше 500 брт, які були збудовані не раніше 25 травня 1980 року чи були збудовані до цієї дати; до танкерів для перевезення хімікатів та газовозів; для суден, збудованих не раніше 25 травня 1980 року і які плавають під прапором держави-члена чи зареєстровані в державі-члені і займаються діяльністю під цим прапором щонайменше протягом шести місяців і мають чинні свідоцтва.

5) При передачі судна, приймаюча держава прапора, що є державою-членом, видає свідоцтва на тих самих умовах, що й ті, які були чинними для попереднього прапора.

6) При переході судно може підлягати інспектуванню приймаючою державою прапора, яка є державою-членом, для підтвердження того, що справжній стан судна та його обладнання відповідає його свідоцтвам та твердженням про відповідність.

7) Якщо держава-член вважає, що судно не може бути зареєстроване на підставі існування серйозної загрози безпеці та навколишньому середовищу, які не охоплюються свідоцтвами, реєстрацію може бути припинено на період, що не перевищує трьох місяців, і така держава-член невідкладно передає цю справу на розгляд спеціально створеній для цього Комісії, надаючи відповідне обґрунтування.