Стаття 36. Винятки щодо наявності суднових документів

Судно, що несе спеціальну державну службу, а також спортивне судно можуть не мати обмірного свідоцтва. Однак місткість судна, що несе спеціальну державну службу, може бути визначена спрощеним способом з видачею відповідного посвідчення.

Судно, що плаває в портових або прибережних водах, може не мати машинного і санітарного журналів, якщо інше не встановлено правилами ведення цих журналів.

Коментар:

Коментована стаття містить виняток із загального правила, що міститься в ст. 35 Кодексу про можливість судна, що несе спеціальну державну службу, а також спортивного судна не мати обмірного свідоцтва. Однак, замість обмірного свідоцтва судно, що несе спеціальну державну службу, може мати відповідне посвідчення. Зміст даного посвідчення зводиться до визначення місткості судна.

Також даною статтею передбачається право судна, що плаває в портових або прибережних водах, не мати машинного і санітарного журналів. Дане положення пов'язане із невеликою віддаленістю судна від порту, що зменшує можливість настання непередбачених ситуацій, про обставини настання яких вносяться відомості до машинного і санітарного журналів.