Стаття 38. Органи, що видають суднові документи

Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України і свідоцтво про право власності на судно видаються капітаном порту, в якому судно зареєстроване у Державному судновому реєстрі України, Судновий білет видає орган, що зареєстрував судно у Судновій книзі України. 

Свідоцтво про придатність до плавання, обмірне свідоцтво, пасажирське свідоцтво, свідоцтво про вантажну марку, свідоцтво про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, а також інші суднові документи, що передбачені міжнародними договорами України з питань безпеки мореплавства, видає класифікаційне товариство за дорученням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.

З дозволу класифікаційного товариства окремі категорії суден можуть не мати обмірного свідоцтва або свідоцтва про вантажну марку.

Дозвіл на право користування судновою радіостанцією видається центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.

За видачу суднових документів, зазначених у статтях 35 і 37 цього Кодексу, справляються збори, порядок справляння та розмір яких встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. 

Коментар:

Даною статтею визначаються органи, що видають суднові документи. Так, правом видачі Свідоцтва про право власності на судно та Свідоцтва про право плавання під Державним прапором України наділяється капітан порту, в якому судно зареєстроване в Державному судновому реєстрі України. В свою чергу, судновий білет видає орган, що зареєстрував судно в Судновій книзі України. Дане положення Кодексу знайшло своє відображення в Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 1997 року.

Так, Положенням (п. 5) передбачено, що Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють: морських суден - капітани морських портів; річкових суден та суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - Інспекція; риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - Держкомрибгосп, які є органами державної реєстрації. Реєстрація ж торговельних суден у Судновій книзі України здійснюється капітанами морських портів, Інспекцією, а риболовних суден - Держкомрибгоспом та капітанами морських рибних портів.

Реєстрація судна в Україні передбачає внесення відомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком 1 до Правил, або Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном свідоцтва про право плавання під Державним прапором України. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах (судновласник, фрахтувальник). Судно може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки одним органом державної реєстрації. Орган державної реєстрації судна може бути змінено за бажанням судновласника. З моменту внесення записів про постійну реєстрацію судна до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах інших держав Україною не визнаються.

Що стосується таких суднових документів, як свідоцтво про придатність до плавання, обмірне свідоцтво, пасажирське свідоцтво, свідоцтво про вантажну марку, свідоцтво про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, а також інші суднові документи, що передбачені міжнародними договорами України з питань безпеки мореплавства, відповідно до ч. 2 коментованої статті їх видає класифікаційне товариство за дорученням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.

Так, відповідно до постанови КМУ від 8 червня 1998 року "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті" національним кваліфікаційним товариством, що здійснює технічний нагляд і проводить кваліфікацію морських і річкових торговельних суден є Регістр судноплавства України, Положення про яке затверджено даною постановою. Відповідно до п. 7 вказаного Положення класифікації та технічному нагляду Регістру підлягають морські судна, судна внутрішнього і змішаного (ріка - море) плавання незалежно від форм власності та відомчої належності: самохідні судна - незалежно від потужності головних механізмів; несамохідні судна і плавучі засоби спеціального призначення - незалежно від валової місткості; парусні і парусно-моторні судна. Також Положенням на виконання вимог ст. 38 Кодексу передбачено такі функції Регістру як видача документів про придатність суден до плавання, обмірні свідоцтва, свідоцтва, передбачені міжнародними договорами з питань торговельного мореплавства тощо.

До повноважень Регістру судноплавства України належить також надання дозволу деяким категоріям суден на те, що вони можуть не мати обмірного свідоцтва або свідоцтва про вантажну марку.

Відповідно до законодавства України дозвіл на право користування судновою радіостанцією видається центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, а саме Міністерством транспорту і зв'язку України. Проте, на сьогодні нажаль не затверджено порядку отримання вказаного дозволу на відміну від повітряного транспорту, на якому діють Правила видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України.

Відповідно до вимог діючого законодавства України, за надання послуг щодо видачі суднових документів стягуються державні збори, порядок справлення та розмір яких встановлюється Міністерством транспорту і зв'язку України за погодженням із Міністерством економіки України.