Стаття 39. Дійсність суднових документів

Документи, зазначені у статті 35 цього Кодексу, повинні зберігатися на судні в оригіналах, за винятком свідоцтва про право власності на судно і суднового білета, що можуть бути в нотаріально засвідченій копії.

Коментар:

Коментованою статтею встановлюється загальне правило щодо дійсності суднових документів. Так, судно вважається належним чином укомплектоване, якщо документи, що передбачені у ст. 35 Кодексу зберігаються на ньому в оригіналі. Лише свідоцтво про право власності на судно та судновий білет, які відповідно до діючого законодавства є правовстановлюючими документами, можуть знаходитися на судні у вигляді нотаріально засвідченої копії.

У випадку порушення вимог даної статті Кодексу, капітан морського порту може відмовити судну у видачі дозволу на вихід з порту.