Стаття 40. Визнання суднових документів іноземних суден

Визнання обмірного свідоцтва, пасажирського свідоцтва, дозволу на право користування судновою радіостанцією, свідоцтва про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтва про вантажну марку судна, що плаває під іноземним прапором і заходить в порти України, здійснюється на підставі міжнародних договорів України.

Судно, що плаває під прапором іноземної держави і не має при заходженні в порти України документів, вказаних у частині першій цієї статті, підлягає обов'язковому огляду з визначенням місткості, пасажиромісткості, найменшої висоти надводного борту та огляду його радіостанції на тих же підставах, що й судна, які плавають під Державним прапором України. 

У разі виникнення сумніву щодо виконання вимог безпеки плавання будь-яким судном, що плаває під іноземним прапором, при заходженні в порти України, незалежно від наявності відповідних документів, воно може бути піддано огляду в порядку технічного нагляду на тих же підставах, що й судна, які плавають під Державним прапором України.

Коментар:

Важливе практичне значення має питання про визнання однією державою суднових документів, що видані органами іншої держави. Так, в ст. 40 вказано, що визнання Україною таких суднових документів іноземних судів як обмірне свідоцтво, пасажирське свідоцтво, дозвіл на право користування судновою радіостанцією, свідоцтва про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтва про вантажну марку судна у випадку заходу такого судна в порти України здійснюється на підставі міжнародних договорів України.

Суднові документи, видані компетентними органами держав, що передбачені такими міжнародними договорами, як Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами 1972 року, Міжнародна конвенція з попередження забруднення моря з суден 1973 року, Конвенція про вантажну марку 1966 року, Міжнародна конвенція по обміру суден 1969 року тощо взаємно визнаються державами - учасниками цих договорів. В двосторонніх договорах між Україною та іншими державами також вказується, що суднові документи, видані компетентними органами сторін, будуть взаємно визнаватися.

Якщо ж на іноземному судні не виявиться документів, що перераховані вище, воно підлягає обов'язковому огляду з метою визначення місткості, пасажиромісткості, найменшої висоти надводного борту та огляду його радіостанції на тих же підставах, що й судна, які плавають під Державним прапором України.

Крім того, Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів визначено для держав, що приєдналися, відповідні функції по забезпеченню морської безпеки. У відповідності із вимогами вказаних міжнародних документів ч. 3 коментованої статті внесено положення право порту у разі виникнення сумніву щодо виконання вимог безпеки плавання будь-яким судном, що плаває під іноземним прапором, при заходженні в порти України, незалежно від наявності відповідних документів здійснити огляд в порядку технічного нагляду на тих же підставах, що й судна, які плавають під Державним прапором України.