Стаття 48. Правове становище екіпажу судна

Правове становище екіпажу судна, що плаває під прапором України, а також відносини між членами екіпажу, які беруть участь в експлуатації цього судна, між членами екіпажу цього судна і судновласником визначаються чинним законодавством України. 

Відносини, зазначені у частині першій цієї статті, що виникають на судні, яке знаходиться в територіальному морі та внутрішніх водах України і плаває під прапором іншої держави, регулюються законодавством держави, під прапором якої плаває судно, договорами між судновласником і членами екіпажу судна, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Коментар:

Стаття 48 Кодексу містить загальну норму, якою передбачається, що правове становище екіпажу судна, що плаває під прапором України, а також відносини між членами екіпажу, між членами екіпажу і судновласником визначаються чинним законодавством України. Так, вказані правовідносини регулюються на сьогодні як загальними нормами Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю України, КТМ тощо, так і спеціальними нормативно-правовими актами, до яких можна віднести, наприклад, наказ Мінтрансу від 30.01.2001 "Про затвердження Правил визначення мінімального складу екіпажу, при якому допускається вихід судна в море", наказ Державного комітету рибного господарства від 05.05.99 року "Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден рибного господарства". Крім того, правовий статус екіпажу морського судна на сьогодні визначається міжнародними договорами України, що є частиною національного законодавства у відповідності із Конституцією України. Такими міжнародними документами виступає Конвенція про мінімальні норми на торговельних суднах 1976 року, Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року тощо.

Частиною 2 коментованої статті визначається правило для судів, які знаходяться в територіальному морі та внутрішніх водах України і плавають під прапором іншої держави, про те, що відносини, які врегульовані в ч. 1 ст. 48 КТМ, регулюються законодавством держави, під прапором якої плаває судно, договорами між судновласником і членами екіпажу судна, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.