Стаття 49. Склад екіпажу

До екіпажу судна входять капітан, інші особи командного складу і суднова команда.

До командного складу судна, крім капітана, належать: помічники капітана, суднові механіки, електромеханіки, радіоспеціалісти, судновий лікар, боцман. До командного складу судновласник може віднести інших суднових спеціалістів.

Суднова команда складається з осіб, які виконують службові обов'язки на судні та не належать до командного складу судна.

Коментар:

Згідно діючого законодавства України та Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року членом екіпажу є будь-яка особа, що дійсно зайнята під час рейсу на борту виконанням обов'язків, пов'язаних з експлуатацією судна або обслуговуванням на ньому, і включена в судову роль. Так, судно може експлуатуватися у відповідності зі своїм призначенням лише в тому випадку, якщо воно повністю укомплектовано екіпажем.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КТМ екіпаж судна складається з капітана, інших осіб командного складу і суднової команди. До командного складу Кодекс відносить крім капітана, помічників капітана, суднових механіків, електромеханіків, радіоспеціалістів, суднового лікаря та боцмана. При цьому на розсуд судновласника залишається віднесення до цієї категорії і інших суднових спеціалістів.

Згідно наказу Міністерства морського флоту СРСР від 09.01.76 "Про затвердження Статуту служби на судах морського флоту Союзу РСР" до командного складу відносяться: капітан, помічники капітана, механіки та електромеханіки, начальник радіостанції, електрорадіонавігатор, судновий лікар (фельдшер), радіомеханік, радіооператор, боцман, директор ресторану та адміністратор пасажирської служби.

Відповідно до діючого Статуту служби на судах морського флоту Союзу РСР всі члени екіпажу в залежності від функцій, що ними виконуються, розподіляються по службах (групах):

- служба експлуатації забезпечує безпечне судноводіння, а також виконання всіх функцій, пов'язаних з виробничою діяльністю судна, і очолюється старшим помічником капітана;

- служба технічної експлуатації (єдина технічна служба) забезпечує технічну експлуатацію суднових технічних засобів і корпусу судна; комплектується з членів екіпажу, що забезпечують вахтове обслуговування механічної (енергетичної установки), а також членів екіпажу, які не несуть постійної вахти і зайняті профілактичними, ремонтними і наладжувальними роботами, та очолюється старшим механіком. Його склад і чисельність встановлюється окремо для ходового і стояночного режиму роботи судна;

- служба побуту забезпечує обслуговування екіпажу судна і очолюється помічником капітана з господарської частини;

- пасажирська служба забезпечує обслуговування пасажирів і очолюється помічником капітана з пасажирської частини;

- радіотехнічна служба забезпечує радіозв'язок і роботу радіотехнічних, радіонавігаційних засобів і очолюється начальником радіостанції;

- медико-санітарна служба забезпечує охорону здоров'я екіпажу та надання медичної допомоги пасажирам і очолюється судновим лікарем;

- учбова служба на учбових та учбово-виробничих судах забезпечує організацію учбового процесу і плавальної практики курсантів і студентів учбових закладів і очолюється помічником капітана з учбової частини.

Склад служб визначається їх керівниками і затверджується капітаном судна.

В свою чергу, всі інші особи, які виконують службові обов'язки на судні, не відносяться до командного складу судна.