Стаття 50. Мінімальний склад екіпажу

Мінімальний склад екіпажу, при якому допускається вихід судна в море, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), залежно від типу, району плавання, призначення судна та відповідно до чинного законодавства України.

 

Коментар:

 

Відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року кожна держава у відношенні до суден, що плавають під його прапором, вживає заходи для забезпечення безпеки в морі, зокрема, що стосується комплектації, умов праці і навчання екіпажів суден з урахуванням вимог міжнародних актів.

Так, кожне судно повинно очолюватися капітаном і офіцерами відповідної кваліфікації, зокрема, в галузі судноводіння, навігації, зв'язку і суднових машин і устаткування, а екіпаж по кваліфікації і чисельності відповідав типу, розмірам, механізмам і устаткуванню судна. Капітан, офіцери і, в певній мірі, екіпаж повинні бути повністю ознайомлені з міжнародними правилами, що застосовуються з питань охорони людського життя на морі, попередження зіткнення, усунення, скорочення і збереження під контролем забруднення морського середовища і підтримання зв'язку по радіо, і були зобов'язані дотримуватися таких правил.

Чисельний склад екіпажу залежить від типу, району плавання та призначення судна. При визначенні чисельності складу екіпажу приймаються до уваги трудове законодавство і вимоги до безпеки судна і мореплавства.

Відповідно до коментованої статті мінімальний склад екіпажу судна, при якому допускається вихід судна в море, за виключенням риболовного судна, встановлюється органом виконавчої влади в галузі транспорту, тобто Міністерством транспорту і зв'язку України, а риболовного судна - центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства, тобто Державним комітетом рибного господарства України.

Проте, нажаль, на сьогодні Правила визначення мінімального складу екіпажу, при якому допускається вихід судна в море, що були затверджені наказом Міністерства транспорту України 30.01.2001 року, втратили свою чинність з 1 липня 2002 року на підставі наказу Міністерства транспорту України від 23.11.2001 року. На заміну вказаних Правил й досі не прийняті нові, що не відповідає ст. 50 Кодексу та міжнародним угодам.

Наказом Державного комітету рибного господарства від 5 травня 1999 року "Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден рибного господарства" затверджений мінімальний склад екіпажу добувних, транспортних, науково-дослідних, пошукових, учбово-виробничих суден.

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна видається капітаном морського торговельного порту або капітаном морського рибного порту України, яким здійснена реєстрація судна.

При здійсненні контролю в морських торговельних та рибних портах відповідність складу екіпажу судна даним, що містяться в свідоцтві про мінімальний склад екіпажу є підтвердженням того, що судно укомплектоване екіпажем, що забезпечує безпеку його плавання.