Стаття 51. Вимоги до кваліфікації членів екіпажу

До зайняття посад капітана та інших осіб командного складу допускаються особи, які мають відповідні звання, встановлені Положенням про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Присвоєння звань засвідчується видачею дипломів або кваліфікаційних свідоцтв після успішного складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії.

Позбавлення звання і вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва допускається тільки за рішенням суду.

До зайняття посад командного складу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані у встановленому порядку відповідні документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні. 

Коментар:

Ч. 1 коментованої статті встановлює вимоги до кваліфікації капітана та інших осіб командного складу. Так, до заняття посад капітана та інших осіб командного складу допускаються особи, які мають відповідні знання, встановлені Положенням про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15.01.2005 року.

Так, особам командного складу можуть присвоюватися такі звання:

судноводіям - капітан далекого плавання, капітан малого плавання, капітан прибережного плавання, штурман далекого плавання, штурман, судноводій-механік 1 класу, судноводій-механік 2 класу, судноводій-механік 3 класу, судноводій малотоннажного судна, судноводій-механік малотоннажного судна;

судновим механікам - механік першого розряду, механік другого розряду, механік третього розряду, механік малотоннажного судна;

судновим електромеханікам - електромеханік першого розряду, електромеханік другого розряду, електромеханік третього розряду;

судновим радіоспеціалістам - радіоелектронік ГМЗЛБ першого класу, радіоелектронік ГМЗЛБ другого класу, радіооператор першого класу, радіооператор другого класу, оператор ГМЗЛБ, оператор-радіотелефоніст;

судновим рефрижераторним механікам - рефрижераторний механік першого класу, рефрижераторний механік другого класу, рефрижераторний механік третього класу.

Звання штурман малого плавання, яке було присвоєне особі командного складу до прийняття цього Положення, відповідає званню штурман, яке передбачене цим Положенням. Особи, яким присвоєно звання капітан далекого плавання або механік першого розряду, мають право на носіння відповідних нагрудних знаків у порядку, встановленому Мінтрансзв'язку.

Звання осіб командного складу присвоюються особам віком не молодше 18 років, а звання капітана - віком не молодше 20 років.

Особам, яким присвоєні звання, може бути дозволено займати відповідні посади. Зокрема, судноводії - капітана, старшого помічника капітана, другого помічника капітана, вахтового помічника капітана, капітана-механіка, змінного помічника капітана, шкіпера, помічника шкіпера; суднові механіки - старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка; суднові електромеханіки - старшого електромеханіка, другого електромеханіка, електромеханіка; суднові радіоспеціалісти - радіоелектроніка ГМЗЛБ, начальника радіостанції, радіооператора; суднові рефрижераторні механіки - механіка суднових рефрижераторних установок.

Система дипломування членів екіпажів суден заснована на положеннях Конвенції про підготовку, дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі - Конвенція ПДНВ-78). У відповідності до Конвенції ПДНВ-78 передбачаються наступні види дипломів, кваліфікаційних свідоцтв і спеціальних свідоцтв спеціаліста для членів екіпажів морських суден:

- дипломи судноводіїв (капітана, старшого помічника капітана, вахтового помічника капітана);

- дипломи суднових механіків (першого розряду, другого розряду, третього розряду);

- дипломи суднових електромеханіків першого розряду, другого розряду, третього розряду);

- дипломи суднових радіоспеціалістів (радіоелектроніка ГМЗЛБ першого класу, радіоелектроніка ГМЗЛБ другого класу, оператора обмеженого району, радіооператора ГМЗЛБ першого класу, радіооператора ГМЗЛБ другого класу, оператора-радіотелеграфіста);

- диплом суднового лікаря;

- кваліфікаційні свідоцтва осіб рядового складу (матроса, моториста, токаря-моториста, електрика);

- спеціальні свідоцтва спеціаліста для командного і рядового складу.

Диплом, кваліфікаційне свідоцтво та їх підтвердження видаються на підставі протоколу засідання Кваліфікаційної комісії та інших документів у порядку, що визначається Мінтрансзв'язку. Інформація про видані дипломи, кваліфікаційні свідоцтва та їх підтвердження вноситься до Єдиного державного реєстру документів моряків, порядок ведення якого визначається Мінтрансзв'язку.

Позбавлення особи звання і вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва може мати місце у випадках його некомпетенції, дій або бездіяльності, які можуть становити загрозу безпеки мореплавства і життю людей та виключно в судовому порядку, про що визначає ч. 3 коментованої статті та п. 16 Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден.

До зайняття посад командного складу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані у встановленому порядку відповідні документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні. Такими документами відповідно виступають диплом про закінчення навчального закладу, довідка про стан здоров'я, документ, що підтверджує стаж роботи в певній галузі та кваліфікацію тощо.