Стаття 52. Вимоги до стану здоров'я членів екіпажу

До роботи на судні допускаються особи, визнані придатними для цього за станом здоров'я. Висновок про придатність особи для роботи на судні за станом здоров'я надається закладом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, відповідно до правил, установлених цим органом.

 

Коментар:

 

Дана стаття містить обов'язкову для всіх членів екіпажу судна вимогу щодо стану їх здоров'я. Так, придатність кожного із членів екіпажу для роботи на судні за станом здоров'я засвідчується відповідним висновком, що надається закладом центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я відповідно до правил, встановленим цим Міністерством. Так, наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.11.96 року затверджені Правила визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах.

Відповідно до цих правил та за вимогами, що пред'являються до стану здоров'я і психофізіологічного статусу моряків, залежно від важливості функцій, що виконуються ними на судні, особи, які проходять медичний огляд, об'єднуються у наступні професійні групи:

I група - особи, професійна діяльність яких не пов'язана з питаннями безпеки мореплавання;

II група - особи, які виконують рішення, пов'язані з безпекою мореплавання;

III група - особи, які приймають рішення, пов'язані з безпекою мореплавання.

Загальними вимогами, що пред'являються до допуску моряків до роботи на борті судна під час знаходження судна у морі, для виконання моряком своїх професійних обов'язків є: гострота зору та слуху; епідбезпека; адекватність психоповедінки; збереження орієнтації у просторі; збереження функцій опорно-рухового апарату; відсутність у моряка захворювання, що може дати загострення внаслідок служби у морі або зробити його непридатним до такої служби, або становити небезпеку для інших осіб, що знаходяться на борті судна, матеріальних об'єктів і навколишнього середовища.

Для моряків, що відносяться до III професійної групи, вимогами, додатковими до загальних є: відповідність допустимим величинам наступних психофізіологічних показників: сенсомоторної реакції; реакції на об'єкт, який рухається; уваги; швидкості переключення уваги; зорової та слухової пам'яті; емоційної стійкості та почуття тривоги; стійкості до впливу стресів; орієнтації у просторі; втоми; здатності приймати рішення та діяти в екстремальних умовах; стійкості до монотонії.

Для моряків, що відносяться до II професійної групи, вимогами, додатковими до загальних є: відповідність допустимим величинам наступних психофізіологічних показників: сенсомоторної реакції; реакції на об'єкт, який рухається; уваги; втоми; стійкості до впливу стресів.

Медичні огляди моряків бувають попередні, які проходять особи, що наймаються на роботу, пов'язану з перебуванням на борту судна під час плавання, і вперше проходять медичний огляд ті, що переходять до більш високої за вимогами безпеки мореплавання професійної групи, а також ті, що прострочили період чинності раніше отриманого медичного свідоцтва моряка понад один рік.

Періодичні медичні огляди в плановому порядку проходять особи, у яких минає термін дії медичного свідоцтва моряка, виданого тим же Відділом медичних оглядів, що й проводив попередній медичний огляд.

Позачергові медичні огляди проводяться в обсязі попереднього медичного огляду на вимогу і за рахунок адміністративних органів, судновласника або самого моряка. Причинами обов'язкового направлення на позачерговий медичний огляд є: виникнення необхідності диспансерного нагляду, отримання травм, що можуть викликати стійку втрату працездатності; участь в аварійних чи надзвичайних пригодах; спроба самогубства; прояв неадекватної агресивності; обґрунтовані підозри на виникнення протипоказань до безпечного мореплавання. Позачергові медичні огляди проводяться з тією ж метою, що й періодичні.

В свою чергу, Конвенція про підготовку, дипломування моряків та несення вахти 1978 року містить загальне положення про те, що кандидат на отримання диплома повинен відповідати вимогам Адміністрації щодо стану здоров'я, включаючи зір і слух, враховуючи при цьому їхній вік в момент подання заяви. Кандидати повинні мати документ, що засвідчує їх стан здоров'я, виданий кваліфікаційним лікарем, визнаним стороною Конвенції.

Україна також є учасницею двох конвенцій Міжнародної організації праці, які присвячені медичному огляду членів екіпажу: Конвенції N 73 про медичний огляд моряків та Конвенції N 113 про медичний огляд рибалок.

Згідно Конвенції N 73 всі особи, які зайняті на будь-якій посаді на суднах, що перевозять вантажі або пасажирів, повинні мати хороше здоров'я і не представляти загрози для інших осіб, що знаходяться на судні. Ні одна особа не приймається на роботу, якщо вона не надала посвідчення (свідоцтво), що підписане лікарем, яке підтверджує його придатність за станом здоров'я до роботи на суднах в морі. Конвенція N 113 передбачає, що на риболовних суднах не можуть працювати особи без пред'явлення свідоцтва про придатність до роботи, на яку вони наймаються до виходу в море. Свідоцтво повинно бути підписано лікарем, уповноваженим компетентним органом держави.

Україна також є учасницею конвенцій, що мають відношення до охорони здоров'я членів екіпажу суден: Конвенція N 58 "Про мінімальний вік допуску дітей для роботи в морі", Конвенція N 112 "Про мінімальний вік для прийняття на роботу рибаків", Конвенція N 16 "Про обов'язковий медичний огляд дітей і підлітків, що зайняті на борту суден".