Стаття 56. Особисте майно членів суднового екіпажу

Член суднового екіпажу має право перевозити на судні майно, призначене для особистого користування.

У разі втрати або пошкодження цього майна внаслідок аварійної морської події судновласник повинен відшкодувати членові суднового екіпажу заподіяні збитки виходячи з діючих цін на майно такого ж роду і якості. 

Не підлягає відшкодуванню вартість майна членів екіпажу, які винні в аварійній морській події.

Перевезення на судні майна, не призначеного для особистого користування, без дозволу судновласника не допускається. Член екіпажу, який перевозить таке майно, повинен відшкодувати судновласникові заподіяні у зв'язку з цим збитки.

Коментар:

За загальним правилом ст. 56 Кодексу член суднового екіпажу має право перевозити на судні майно, призначене для особистого користування.

Кодексом також передбачається обов'язок судновласника відшкодувати членові екіпажу збитки від втрати або пошкодження його майна, що виникли внаслідок аварійної морської події. Судновласник може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що збитки виникли внаслідок обставин непереборної сили. Якщо збитки завдані з вини інших осіб, які винні в події, судновласник залишається відповідальним перед членом екіпажу за завдані йому збитки, зберігаючи при цьому можливість стягнення сплаченої суми в порядку регресу.

Однак, член екіпажу, що визнаний винним в аварійній морській події, несе перед судновласником відповідальність в порядку і розмірах, передбачених трудовим законодавством. Одночасно він позбавляється права на відшкодування збитків, завданих належному йому майну.

Відшкодування здійснюється при завданні збитків будь-якому майну члена екіпажу, яке розумно знаходиться на борту судна, перш за все його особистим речам. Наявність таких речей на борту може підтверджуватися різними доказами, тобто фактичними даними, які встановлюють наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги (пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, письмові докази, висновки експертів тощо). Такими доказами можуть бути наприклад Декларація про особисті речі членів екіпажу, яка надана в останньому порту, задекларовані гроші і валютні цінності тощо. Як правило, в подібних ситуаціях складається відповідний акт, в якому міститься перелік втрачених або пошкоджених речей членів екіпажу із вказівкою ступеню їх зносу і приблизної вартості. Акт підписується членами екіпажу, в тому числі уповноваженими представниками трудового колективу.

Частина 4 коментованої статті визначає, що перевезення на судні майна, не призначеного для особистого користування, без дозволу судновласника не допускається. У випадку порушення вказаного правила, член екіпажу, який перевозить таке майно, повинен відшкодувати судновласникові заподіяні у зв'язку з цим збитки. Проте, в будь-якому випадку, наявність таких збитків, протиправність поведінки члена екіпажу, причинний зв'язок між протиправністю поведінки і збитками, а також вина члена екіпажу повинні бути доведені.