Стаття 60. Обов'язки щодо подання допомоги після зіткнення суден

Капітан кожного із суден, що зіткнулися, зобов'язаний після зіткнення, наскільки він може зробити це без серйозної загрози для своїх пасажирів, екіпажу і судна, подати допомогу іншому судну, його пасажирам і екіпажу. Капітани суден зобов'язані, наскільки це можливо, повідомити один одному назву своїх суден, порти приписки, а також порти відправлення і призначення або найближчий порт, в який судно зайде. 

За невиконання зазначених у цій статті обов'язків капітан несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Судновласник не несе відповідальності за невиконання капітаном судна обов'язків щодо подання допомоги після зіткнення суден. 

Коментар:

Коментованою статтею встановлений обов'язок капітана судна після зіткнення подати допомогу іншому судну, його пасажирам і екіпажу за умов, якщо такі його дії не створюють серйозної загрози для своїх пасажирів, екіпажу і судну. Це єдиний випадок, коли рятування майна (судна і вантажу, що на ньому знаходиться) є обов'язком, що випливає із закону. В інших випадках заходи по рятуванню судна, вантажу і іншого майна капітан може прийняти лише зі згоди судна, що зазнало лиха, яке повинно підписати договір про спасіння, що передбачено Статутом служби на суднах морського флоту Союзу РСР. У випадку, якщо капітан судна, що зазнало лиха, не може підписати договір про спасіння за стихійними або іншими обставинами, капітан заручається його згодою на підписання договору за першою можливістю, про що робить запис в судновому журналі.

Слід відмітити, що хоча Міжнародною конвенцією про рятування зобов'язано держави прийняти законодавство, яке вводить відповідальність капітана за порушення його обов'язку по наданню допомоги після зіткнення суден, діючий Кримінальний кодекс України такої відповідальності не передбачає, обмежуючись лише відповідальністю за ненадання допомоги людям та екіпажу, що зазнали лиха в морі.

По аналогії зі ст. 59 Кодексу та враховуючи положення ст. 10 Конвенції 1989 року, судновласник не несе відповідальності за порушення капітаном обов'язків по наданню допомоги після зіткнення суден.