Стаття 66. Згода капітана судна на прийняття на роботу членів екіпажу

Ніхто з осіб суднового екіпажу не може бути призначений на судно без згоди капітана.

Відмова капітана судна прийняти до складу екіпажу особу, яку направив на судно судновласник, повинна бути обгрунтованою. Така відмова з відповідним обгрунтуванням оформляється у письмовій формі та передається судновласникові та особі, якій відмовлено у прийнятті на роботу. 

Коментар:

Як вже зазначалося в коментарі до ст. 54 Кодексу, яка регулює питання трудових відносини на судні, специфіка діяльності морського транспорту передбачає особливі правила, які регулюються нормами цього Кодексу. Підтвердженням цього є норма ч. 1 коментованої статті. Так, хоча судно не є самостійним суб'єктом господарювання і капітан судна не має повноважень на приймання й звільнення членів екіпажу судна, тем не менше Кодекс передбачає, що ніхто з осіб суднового екіпажу не може бути призначений на судно без згоди капітана.

Таке положення ґрунтується на тому, що оскільки Кодексом встановлена відповідальність капітана судна перед судновласником, третіми особами тощо про всі дії, що вчиняються на судні, капітан повинен бути впевнений в кожному із членів суднового екіпажу, перш за все з точки зору відповідності його займаній посаді. З метою уникнення з боку капітана зловживання в даному питанні Кодексом встановлюється положення про те, що відмова капітана судна прийняти до складу екіпажу особу, яку направив на судно судновласник, повинна бути обґрунтованою. Така відмова з відповідним обґрунтуванням оформляється у письмовій формі та передається судновласникові та особі, якій відмовлено у прийнятті на роботу. І тільки після розгляду судновласником відмови капітана приймається остаточне рішення.