Стаття 79. Повноваження начальника порту при провадженні у справах про адміністративні правопорушення

Начальник морського порту розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення відповідно до чинного законодавства України.

Коментар:

Згідно коментованої статті начальник морського порту наділений повноваженнями щодо розгляду адміністративних правопорушень і накладання адміністративних штрафів відповідно до законодавства України.

Згідно ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Відповідно до КУпАП до адміністративних правопорушень відносяться:

Стаття 591. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення

Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами

Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті

Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту

Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах

Стаття 1161. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа

Стаття 1162. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах

Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними суднами

Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден.