Стаття 80. Затримання суден і вантажів

Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на:

прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу, зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;

морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;

морську вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України.

Відповідальність за збитки, завдані необгрунтованим затриманням судна або вантажу, несуть особи, на вимогу яких відбулося затримання.

 

Коментар:

 

Інститут затримання судна чи вантажу налічує давню історію. Однак, в тому вигляді, в якому він запропонований в нашому законодавстві, його існування викликає чимало заперечень. Адже за своєю правовою природою інститут затримання судна чи вантажу має обмежену дію, тобто становить виключення із загальних правил арешту суден (див. коментар до гл. 4).

Зазначимо на особливості цього інституту:

1) Предметом затримання може бути судно чи вантаж.

2) Дії з затримання передбачають подальшу неможливість переміщення вантажу чи руху судна.

3) Підставою для затримання має бути лише передбачена морська вимога (див. коментар до ст. 42 цього Кодексу), а саме, морська вимога, пов'язана:

а) із загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу, зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;

б) з пошкодженням портових споруд, іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;

в) з порушенням природоохоронного законодавства України.

4) Морська вимога має бути заявлена відповідно до наведених видів:

А) будь-якою особою,

Б) портом,

В) органом державної влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.

5) Право на затримання вантажу чи судна має начальник морського порту.

Недосконалість положень коментованої статті дає підстави зазначити наступне. Законодавець наводить дуже поширене коло морських вимог, за якими може бути здійснено затримання судна чи вантажу, що іноді призводить до ототожнення з інститутом арешту морських суден. Адже, як свідчить зміст аналогічних кодексів інших країн, мова повинна йти тільки про рятувальні операції та делікатні вимоги, тобто такі, що пов'язані з причиненням шкоди.