Стаття 131. Каботажні перевезення

Перевезення між портами України здійснюються суднами, що плавають під Державним прапором України, а також суднами, що плавають під іноземним прапором за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.

Коментар:

Термін "каботаж" використовується для визначення судноплавства між морськими портами однієї держави. Назва цього терміну походить від іспанського слова "cabo", що значить "мис". З огляду на це, спочатку під каботажем розуміли плавання від мису до мису без виходу у відкрите море. В каботажному плаванні перебували судна єгиптян, греків, римлян й вікінгів. Згодом, під каботажем почали розуміти виключне право торгового флоту відповідної держави. Точніше, почали говорити про "каботажне плавання" - тобто плавання без виходу за межі держави.

Сьогодні у законодавстві багатьох країн знайшов закріплення термін "каботажні перевезення". Каботажні перевезення визначають як морські перевезення, що виконуються між морськими портами однієї і тієї ж країни. Розмежовують: (а) малі каботажні перевезення, що виконуються між портами одного моря; (б) великі каботажні перевезення, що виконуються між портами різних морей. Разом з тим, на практиці мали місце випадки, за яких у відношенні до каботажу розглядалися як одне море різні моря (зокрема, в СРСР, Чорне та Азовське море розглядалися як одне море).

Каботаж, як правило, здійснює каботажний флот - тобто судна, що призначені для плавання в обмеженому районі, на невеликій відстані від берега чи порту.

В коментованій статті каботажні перевезення визначаються як перевезення між портами України, які здійснюються суднами, що плавають під Державним прапором України, а також суднами, що плавають під іноземним прапором за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту. Отже, для визначення каботажних перевезень, переважне значення мають маршрут (відстань) перевезення й категорія суден для перевезення:

1) Маршрут (відстань) перевезення дає підстав визначити каботажним перевезення з одного порту України в інший порт України.

2) Категорія суден для перевезення дає підстав визначити каботажним перевезення, що здійснюються: (а) суднами, що плавають під Державним прапором України, (б) суднами, що плавають під іноземним прапором за умови одержання на це відповідного дозволу.

Актуальність каботажних перевезень зумовила потребу у спільних зусиллях країн ЄС щодо підтримання конкуренції на морському транспорті. З огляду на це 07.12.92 р. було прийнято Регламент Ради ЄС N 3577/92 ЄЕС, що застосовує принцип вільного надання послуг морському транспорту в межах держав-членів (морський каботаж). Відповідно до Регламенту, з 01.01.93 р. судновласники держави-члена ЄС застосовують принцип свободи надання транспортних послуг в межах держави-члена, якщо вони зареєстрували свої судна в державі-члені і ходять під його прапором. Морські транспортні послуги в межах держави-члена іменуються морським каботажем і означають послуги, що надаються за винагороду, а саме:

1) Материковий каботаж - пасажирські перевезення або перевезення товарів морським шляхом між портами, розташованими на материку або головній території однієї тієї ж самої держави-члена без заходу на острови;

2) Острівний каботаж:

 (а) пасажирські перевезення або перевезення товарів морським шляхом між портами, розташованими на материку й на одному або більшій кількості островів однієї тієї ж самої держави-члена;

 (б) пасажирські перевезення або перевезення товарів морським шляхом між портами, розташованими на островах однієї тієї ж самої держави-члена;

3) Офшорні послуги поставки - пасажирські перевезення або перевезення товарів морським шляхом між будь-яким портом у державі-члені й спорудженнями або структурами, розташованими на материковому шельфі такої держави-члена.