Стаття 146. Розміщення вантажу на судні

Вантаж розміщується на судні за розсудом капітана, але не може бути поміщений на палубі без письмової згоди відправника, за винятком вантажів, перевезення яких на палубі допускається відповідно до чинних правил і звичаїв.

Перевізник несе відповідальність за правильне розміщення, кріплення і сепарацію вантажів на судні. Вказівки перевізника відносно завантаження, кріплення і сепарації вантажу обов'язкові для юридичних і фізичних осіб, які виконують вантажні роботи.

Коментар:

В коментованій статті йдеться про палубний вантаж. З огляду на те, що палуба судна не є належним місцем для розміщення вантажу, оскільки ускладнює експлуатацію судна та створює ризик для вантажу, можливості перевезення на палубі приділяється окрема увага.

Норма КТМУ відповідає ст. 9 Гамбурзьких правил і наводить три випадки, за яких є можливим перевезення вантажу на палубі судна:

1) за наявності письмової згоди відправника;

2) якщо перевезення певної категорії вантажів на палубі допускається відповідно до законодавства;

3) якщо перевезення певної категорії вантажів на палубі допускається відповідно до звичаїв.

Згода відправника може оформлюватися різним чином: шляхом наведення відповідної умови в договорі, внесення відповідного застереження у коносамент тощо.

Перевезення певної категорії вантажів на палубі регулюються Правилами морського перевезення крупногабаритних й великовагових вантажів (РД.13.02-89). Зокрема, в правилах йдеться про перевезення на палубі вантажів, що виходять за межі ширини судна. На палубі також перевозяться небезпечні вантажі. Згідно звичаїв, на палубі прийнято перевезити ліс, а також контейнери.

Незалежно від того, чи перевозиться вантаж на палубі, в ч. 2 коментованої статті визначено обов'язок перевізника правильно розміщувати, кріпити та здійснювати сепарацію вантажів на судні, оскільки за це він несе відповідальність перед відправником. Вказівки перевізника відносно завантаження, кріплення і сепарації вантажу обов'язкові для юридичних і фізичних осіб, які виконують вантажні роботи. Зазначимо, що про такі обов'язки йдеться в ст. 3 Гаазько-вісбійських правил. В цій нормі акцентується на тому, що відповідні дії перевізника повинні здійснюватися належно і старанно. Отже перевізник повинен вжити всіх можливих заходів, яких розумно потребує навантаження, укладання й обробка вантажу.

Вантаж розміщується на судні за вказівкою капітана судна. Для цього складається вантажний план і враховуються властивості вантажу, їх тара, вага, можливість перевезення у відповідному вантажному приміщенні. Обов'язково враховуються вимоги небезпеки мореплавства, а також інші вимоги міжнародних договорів, національного законодавства (стандарти, правила тощо).