Стаття 147. Перевезення вантажів в опломбованих приміщеннях

Вантажі можуть перевозитися в опломбованому відправником ліхтері, судновому приміщенні або контейнері.

Коментар:

Згідно з статтею 147 КТМУ вантажі можуть перевозитися в опломбованому відправником ліхтері, судновому приміщенні або контейнері. Умови та порядок таких перевезень встановлено Правилами перевезення вантажів з опломбуванням вантажних приміщень суден пломбами відправників (РД 31.10.20-89), затвердженими Міністерством морського флоту СРСР від 02.01.90 р.

Відправник або його експедитор зобов'язаний опломбувати своїми пломбами вантажні приміщення судна, якщо перевезення відповідає наступним умовам:

1) під перевезення партії вантажу цього відправника відводиться судно повністю або окреме вантажне приміщення на судні;

2) навантаження відбувається силами клієнта або порту за умов, що здача вантажу судну оформлюється відправником;

3) вся партія вантажу, який підлягає опломбуванню, слідує на адресу одного одержувача;

4) найменування вантажу передбачено Додатком N 1 до Правил РД 31.10.20-89 (борошно, цукор, нафтовантаж, папір, книги, взуття тощо).

Не допускається до перевезення на суднах в опломбованих суднових приміщеннях небезпечний вантаж та вантаж, що швидко псується.