Стаття 152. Вивантаження стороннього вантажу

У разі надання для перевезення вантажу всього судна, частини судна або окремих суднових приміщень відправник може вимагати вилучення вантажу, що не належить йому, з поданого йому судна, частини судна чи суднового приміщення в порту відправлення, а у випадку надання всього судна - у будь-якому порту заходу. Якщо сторонній вантаж не був своєчасно вилучений з судна, відправник має право вимагати відповідного зменшення фрахту, а також відшкодування завданих йому внаслідок цього збитків.

Коментар:

Норма коментованої статті застосовується лише щодо перевезень, що здійснюються шляхом укладання чартеру. У зв'язку з цим, зазначимо, що для перевезення може надаватися все судно, його частина або окремі приміщення (повне або часткове фрахтування). Залежно від виду фрахтування відправник має право вимагати вилучення вантажу, що не належить йому (сторонній вантаж):

А) з поданого йому судна, частини судна чи суднового приміщення (часткове фрахтування) - в порту відправлення,

Б) у випадку надання всього судна (повне фрахтування) - у будь-якому порту заходу.

Сторонній вантаж слід розуміти як вантаж, що належить іншим, ніж відправник, особам. Зацікавленість відправника у вивантаженні стороннього вантажу, як правило, пов'язується із забезпеченням найкращих умов розміщення на судні та подальшого збереження під час перевезення. Однак, реалізація права відправника залежить від виду фрахтування. У випадку повного фрахтування відправник може вимагати вилучення стороннього вантажу зі всіх вантажних приміщень судна, а у випадку часткового фрахтування - лише з наданих йому для перевезення окремих вантажних приміщень на судні.

В коментованій статті також йдеться про наслідки невиконання вказівки відправника щодо вилучення стороннього вантажу. Відправник в цьому разі має право вимагати відповідного зменшення фрахту, а також відшкодування завданих йому збитків. Фрахт, як правило, зменшується відповідно до тієї частини вантажного приміщення, яка була зайнята стороннім вантажем.