Стаття 160. Термін доставки вантажу

Перевізник зобов'язаний доставляти вантажі у встановлені терміни, а якщо вони не встановлені, - у звичайно прийняті терміни.

Коментар:

Термін доставки вантажу - це строк, протягом якого повинно бути здійснено морське перевезення вантажу. Цей термін може встановлюватися у транспортних статутах, правилах перевезеннях тощо. Якщо такий термін не встановлений у відповідних нормативних актах, то законодавець припускає доставку вантажів у звичайно прийняті терміни. В другому випадку, щодо звичайно прийнятих термінів в юридичній літературі зазначається на доставку у розумний строк. До того ж, за сучасних умов господарювання не заперечується можливість визначення строку доставки вантажів за згодою сторін.

Сьогодні на практиці продовжують діяти строки доставки вантажів в каботажі, що були затверджені наказом Мінморфлота СРСР N 24 від 01.03.88 р. Що стосується строків доставки вантажів у міжнародному сполученні, то вони нормативними актами не визначаються, тому питання про узгодження сторонами строків доставки та доставку у розумний строк, залишається бути актуальним.