Стаття 161. Девіація судна

Не вважається порушенням договору морського перевезення вантажу будь-яке відхилення судна від наміченого шляху з метою рятування на морі людей, суден і вантажів, а також інше розумне відхилення, якщо воно не викликане неправильними діями перевізника.

Коментар:

Девіацією судна є відхилення судна від наміченого курсу слідування за певним маршрутом. Девіація завжди має визначену мету - рятування на морі людей, суден і вантажів, а також інші обставини, що зумовлюють необхідність та розумне відхилення від курсу слідування судна. Якщо відхилення відбувається без визначеної мети, то воно не може вважатися девіацією судна. Отже, мова йде про фактичні обставини у кожному конкретному випадку, які дають підстави визначити, наскільки девіація мала розумний характер. Так, найбільш розповсюдженими випадками девіації, вважають відхилення судна від курсу задля вивантаження небезпечного вантажу або у зв'язку з уникненням заходу у порт, в якому діє тривалий страйк.

Правова сутність девіації полягає в тому, що вона не є підставою: (а) для констатації порушення умов договору морського перевезення вантажу; (б) відповідальності перевізника за спричинені у зв'язку з цим збитки.

Сьогодні умови девіації знайшли відображення у всіх проформах коносаментів, а повязується це з нормою ст. 4 Гаазько-Вісбійських правил.